null Internationaal onderzoek: hoe beïnvloedt het coronavirus uw leven?

MW_Onderzoek_Invloed_Corona_17185_head_large.jpg
Samenleving
Internationaal onderzoek: hoe beïnvloedt het coronavirus uw leven?
Een team van onderzoekers van over de hele wereld doet momenteel onderzoek om deze vraag te beantwoorden. Het doel is om na te gaan hoe de situatie rond het coronavirus mensen treft over landen, culturen en individuele verschillen heen. Vanuit de Open Universiteit zijn Marjolein Caniëls en Irina Nikolova bij het onderzoek betrokken.

Psychologische stressoren en gedrag

De onderzoekers verzamelen wereldwijd data over de ervaringen, het gedrag en de attitudes van mensen tijdens de pandemie. Daarbij focussen ze op de psychologische stress die wordt ervaren. Hoe houden mensen zich aan de richtlijnen die de spreiding van het virus moeten vertragen? Welk vertrouwen hebben ze in de overheid en de preventieve maatregelen?

Internationale samenwerking

Het onderzoek wordt geleid door Andreas Lieberoth, onderzoeker van de universiteit van Aarhus (Denemarken). Samen met onderzoekers van over de hele wereld heeft hij een COVIDiSTRESS netwerk gevormd. Dit netwerk heeft in heel korte tijd het onderzoek opgezet, de vragenlijsten gemaakt, deze in een groot aantal talen vertaald en over de hele wereld verspreid. Het Nederlandse team is geïnitieerd door Marjolein Caniëls. De Nederlandse vertaling van de vragenlijst is gemaakt in samenwerking met Irina Nikolova en Raisa Kumaga (universiteit van Londen). De vragenlijst verzamelt ervaringen, gedrag en attitudes om zo vergelijkend onderzoek te kunnen doen tussen de deelnemende landen.

Open Science

Alle verzamelde data wordt gedeeld via een open science protocol. Dat houdt in dat iedere onderzoeker die onderzoek wil doen met deze data dat kan aanvragen via het Center for Open Science. Vanzelfsprekend voldoet het onderzoek aan de Europese AVG wetgeving en is anonimiteit van deelnemers gewaarborgd.

Meedoen?

De onderzoekers vragen zoveel mogelijk mensen in zoveel mogelijk landen om de vragenlijst in te vullen. Die vragenlijst is beschikbaar in verschillende talen, waaronder het Nederlands. Meedoen? Dat kan! Vul de vragenlijst in.