null Internationaal onderzoek naar het effect van de lockdown op kinderen en hun ouders

PSY_Impact_lockdown_kinderen_ouders_17322_head_large.jpg
Internationaal onderzoek naar het effect van de lockdown op kinderen en hun ouders
Deze week gaat een internationaal onderzoek van start naar de impact van COVID-19 en de lockdown op 6- tot 16-jarigen en hun verzorgers. Psychologen dr. Ellin Simon van de Open Universiteit en prof. dr. Peter Muris van de Universiteit Maastricht leiden de Nederlandse inbreng in deze studie. Het uiteindelijke doel is om interventies-op-maat te ontwikkelen die helpen om met deze situatie om te gaan.

5 landen met lockdown en scholensluiting

De internationale studie wordt geleid vanuit het Verenigd Koninkrijk en wordt uitgevoerd in vijf landen: Nederland, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Spanje en Roemenië. In al deze landen was er sprake van een strenge lockdown en werden de scholen gesloten. Hoe gaan jongeren en hun ouders om met het afstand houden, de sluiting van de scholen en andere uitdagingen?

Dagelijks leven overhoop

Ellin Simon: 'De uitbraak van corona en de maatregelen die erop volgden hebben het dagelijks leven van kinderen en jongeren ingrijpend overhoop gegooid. De scholen zijn dicht, al die maatregelen... misschien maken ze zich zorgen over de pandemie, al dan niet verergerd door wat ze in het nieuws horen. Ze voelen zich mogelijk geïsoleerd en eenzaam of terneergeslagen. We weten ook dat familierelaties onder druk komen te staan: gezinnen zitten 24 uur per dag op elkaars lip, vaak in kleine ruimtes.'

Online vragenlijst voor ouders en verzorgers

Deze week wordt een online vragenlijst gelanceerd gericht op ouders en verzorgers van kinderen/jongeren tussen 6 en 16. Ouders en verzorgers wordt gevraagd hoe hun kind ermee omgaat en wat volgens hen de impact is van deze periode op hun welzijn. Verder wordt gevraagd hoe zij het als ouders hebben opgepakt en naar de verschillende manieren waarop gezinnen het managen.

Onzekerheid bij ouders

Simon: 'Ouders kunnen zich onzeker voelen over hoe ze hun kinderen hierdoorheen kunnen helpen en hoe ze hun kinderen kunnen helpen om fysiek en mentaal sterk te blijven. Deze situatie is totaal nieuw. We hebben dus ook geen ervaring uit het verleden die ons kan helpen te begrijpen wat de effecten zijn en wat we kunnen doen om onze kinderen en jongeren te helpen. Door ouders en verzorgers te vragen naar de impact van deze situatie op jonge mensen, willen we informatie verzamelen om op maat interventies te ontwikkelen die mensen kunnen helpen om ermee om te gaan.'

Meedoen?

Heb je of verzorg je kinderen tussen de 6- en 16 jaar en wil je meedoen? Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 30 minuten in beslag. Deelname is geheel anoniem.

Meedoen?