null Juiste schoolfactoren en leraarsbekwaamheden cruciaal bij vernieuwingsscholen

OW_AutonomieStructuur_13091_head_large.jpg
Juiste schoolfactoren en leraarsbekwaamheden cruciaal bij vernieuwingsscholen
Wat is het geheim van de smid? Onderwijsonderzoekers stellen zich vaak die vraag wanneer ze in aanraking komen met scholen die complexe vernieuwingen hebben gerealiseerd én die hebben geconsolideerd. Waarom lukt het veel scholen niet en waarom sommige scholen wel?

Exploratief onderzoek

Om antwoord te krijgen op deze vraag hebben onderwijswetenschappers van de Open Universiteit een exploratief onderzoek uitgevoerd bij drie scholen in Roermond die hun sporen op het gebied van onderwijsinnovatie in ruime mate verdiend hebben. De bevindingen van dat onderzoek zijn vastgelegd in een rapport dat met steun van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) tot stand is gekomen.

Schoolfactoren en leraarsbekwaamheden

Uit het onderzoek komt naar voren dat de combinatie van de juiste schoolfactoren en de juiste leraarsbekwaamheden belangrijk is voor succes van vernieuwingsscholen. Transformationeel en gespreid leiderschap, een open en positief leerklimaat en ouderbetrokkenheid zijn hiervoor belangrijke schoolfactoren. Bij de leraarsbekwaamheden gaat het vooral om kennis, vaardigheden, attitudes en overtuigingen waardoor leraren leerlingen op maat kunnen ondersteunen en in alle openheid nauw kunnen samenwerken met collega’s. 

De drie scholen waar het onderzoek is verricht zijn de Synergieschool (regulier en speciaal basisonderwijs onder één dak), Niekée (vmbo met veel inzet van ICT en vrijheid voor de leerlingen) en Agora (vmbo, havo en vwo waarbij leerlingen tot op persoonlijk niveau de kans krijgen om te variëren naar tempo, niveau, plaats, proces, inhoud en resultaat).

Onderzoek in drie delen

Het onderzoek bestond uit een literatuuronderzoek, interviews met leraren en een vragenlijstonderzoek waarbij ook een aantal nieuwe instrumenten is ontwikkeld. 

‘Hoewel het om een verkennend onderzoek gaat bij slechts drie scholen, is het belangrijk om het beeld vast te houden van een min of meer noodzakelijke interactie tussen schoolfactoren en leraarsbekwaamheden: een succesvol vernieuwingstraject vraagt om een dubbel spoor’, schrijft hoofdauteur Jos Claessen op de website van het NRO.

Het onderzoeksrapport is geschreven door de onderzoekers Jos Claessen, Gino Camp, Arnoud Evers, Greet Fastré, Rob Martens, Lisanne Olierhoek-Bijlsma, Stefan Robbers, Emmy Vrieling en Inge van der Wurff. Het rapport verschijnt binnenkort in druk, maar is nu al in digitale vorm beschikbaar.