null Kan gamificatie met digitale badges studenten motiveren?

OW_Games_Aivaloglou_14533_head_large.jpg
Kan gamificatie met digitale badges studenten motiveren?
In onze technologisch geavanceerde samenleving is programmeren een steeds belangrijkere vaardigheid. Om te kunnen programmeren is een goed ontwikkeld probleemoplossend vermogen vereist. Programmeursopleidingen staan voor de uitdaging om hun studenten fundamentele programmeerconcepten te leren begrijpen, programmeervaardigheden aan te leren én hen te motiveren. Een van de technologieën om in opleidingen het leren te verbeteren is gamificatie: het inzetten van games. Kan gamificatie ook de intrinsieke motivatie van studenten verbeteren? Op 6 december 2019 om 13.30 uur verdedigt Lisa Facey-Shaw haar proefschrift 'Gamification with Digital Badges in Learning Programming' bij de Open Universiteit in Heerlen. Ze gaat daarbij in op de vraag of gamificatie met digitale badges de intrinsieke motivatie van studenten kan stimuleren.

Gamificatie als motivator

Het onderwijs gebruikt gamificatie omdat het de potentie heeft om de motivatie van studenten te bevorderen. Ook programmeursopleidingen zetten steeds meer in op gamificatie: studenten leren zo programmeerconcepten en verbeteren hun vaardigheden. Om de prestaties en het leren te ondersteunen worden diverse spelelementen ingezet, zoals digitale badges. De vraag is of badges de intrinsieke motivatie van studenten kan stimuleren. Aan de basis van de intrinsieke motivatie liggen drie psychologische basisbehoeften: de behoefte aan competentie, verbondenheid en autonomie. Met andere woorden: weten dat je het kunt, samen doen en zelf beslissingen nemen. Badges komen tegemoet aan die behoeftes: ze erkennen prestaties en vaardigheden, motivatie en betrokkenheid, gevolgd door participatie en gedragsverandering. Werkt het ook zo in de praktijk?

Intrinsieke motivatie door badges

Facey-Shaw onderzocht of badges beginnende programmeerstudenten motiveren en in het bijzonder of ze de intrinsieke motivatie om te leren vergroten. Haar onderzoeksresultaten geven geen eenduidig antwoord. De studenten zelf rapporteerden overwegend positieve resultaten, maar een vragenlijst over intrinsieke motivatie wijst op negatieve effecten. Ondanks de gemengde resultaten zijn er wel aanwijzingen dat badges positieve motiverende effecten kunnen hebben. Of studenten baat hebben bij gamificatie met badges is afhankelijk van de context van een individuele cursus. Facey-Shaw ontwikkelde een praktisch raamwerk voor het begrijpen, implementeren en evalueren van badges op individueel cursusniveau, samen met verschillende overwegingen en aanbevelingen voor badgeontwerpers en docenten.

Promotie Lisa Facey-Shaw

Lisa Facey-Shaw verdedigt haar proefschrift 'Gamification with Digital Badges in Learning Programming' op 6 december 2019 om 13.30 uur aan de Open Universiteit te Heerlen. Promotor is prof. dr. M.M. Specht, Open Universiteit. De co-promotores zijn dr. P.M. van Rosmalen, Maastricht University, en dr. J. Bartley-Bryan, University of Technology, Jamaica.

Lisa Facey-Shaw