null Kankernazorg via de huisartspraktijk

PSY_Nazorg_14285_head_large.jpg
Gezondheid
Kankernazorg via de huisartspraktijk
De Kanker Nazorg Wijzer is een door de Open Universiteit in samenwerking met de Universiteit Maastricht ontwikkeld online portal die voormalig kankerpatiënten helpt om na hun ziekte hun leefstijl aan te passen. De KNW is al opgenomen in het aanbod van kanker.nl. ZonMW heeft nu een subsidie van € 500.000 toegekend aan de OU om deze Kanker Nazorg Wijzer te integreren in de eerstelijns huisartsenzorg.

Nasleep van kanker

Nederland kent zo’n 800.000 voormalige kankerpatiënten, die na hun behandeling nog vaak negatieve gevolgen van hun ziekte en behandeling ervaren. Een gezonde leefstijl (gezonde voeding, bewegen, niet-roken, matig alcoholgebruik) kan helpen om beter om te gaan met deze gevolgen. En het kan de kans op terugkeer van kanker maar ook andere ziekten verkleinen. Daarom is de Kanker Nazorg Wijzer (KNW) ontwikkeld, een online portal die patiënten helpt om hun leefstijl te verbeteren.

Kanker Nazorg Wijzer en eerstelijnszorg integreren

Het doel van het door ZonMW gesubsidieerde project is om de KNW te integreren in de eerstelijns huisartsenzorg. Zo kunnen huisartsen voormalig kankerpatiënten met behulp van KNW op een haalbare en (kosten)effectieve manier begeleiden bij het herinrichten van hun leven na de ziekte en het ontwikkelen van een gezonde(re) leefstijl. De huidige Kanker Nazorg Wijzer wordt aangepast tot een programma dat contact met de hulpverlener combineert met het online programma. De aangepaste KNW moet optimaal aansluiten bij de werkwijze en behoeften van huisartspraktijken en patiënten. De aangepaste versie wordt getest in de praktijk en in een grootschalig onderzoek worden de effecten op de leefstijl onderzocht. Tot slot zal het project vervolgstappen definiëren voor de verdere implementatie.

Projectpartners

De volgende organisaties werken samen aan dit project: Open Universiteit, Universiteit Maastricht, 4 huisartsenpraktijken, Integraal Kankercentrum Zuid, Nederlandse federatie van kankerpatiëntorganisaties, CZ.

De subsidie voor het project 'Cancer aftercare through the General Practice: a blended lifestyle medicine approach' is toegekend door ZonMw in de call Leefstijlgeneeskunde. De betrokken onderzoekers zijn Lilian Lechner en Catherine Bolman van Gezondheidspsychologie en Ilse Mesters van de Universiteit Maastricht.

Lees meer over de KankerNazorgWijzer.