null Kerncompetenties van duurzaamheidsprofessionals

NW_Kerncompetentie_duurzaamheid_20268_head_large.jpg
Kerncompetenties van duurzaamheidsprofessionals
Welke competenties moeten duurzaamheidsprofessionals bezitten om succesvol aan transities richting duurzaamheid te werken? Ronald Venn en Paquita Perez onderzochten de sleutelcompetenties voor duurzame ontwikkeling door middel van actieonderzoek met doorgewinterde professionals uit Vlaanderen, Wallonië en Nederland.

Onderzoeks- en interventiecompetenties

Venn en Perez kwamen erachter dat onderzoeks- en interventiecompetenties een cruciale rol spelen. Deze vaardigheden zorgen samen voor een diepgaand begrip van duurzaamheidsvraagstukken en het vermogen om oplossingen te bedenken die transities in de richting van duurzaamheid bevorderen. Eén van de interventiecompetenties is bijvoorbeeld het vermogen om samen te werken met verschillende belanghebbenden (stakeholders). Maar ook politieke en strategische vaardigheden zijn van groot belang.

Deskundigen in de praktijk

Het empirisch onderzoek van Venn en Perez geeft inzicht in de ervaring van professionals in de praktijk en levert een nieuwe kijk op duurzaamheidscompetenties binnen de domeinen duurzaamheidswetenschap, human resource management en hoger onderwijs. Het is tevens een eerste richtlijn die door organisaties - bedrijven, NGOs, overheidsinstellingen, onderwijs, etc. - gebruikt kan worden om professionals aan te trekken, te selecteren, op te leiden en continu bij te scholen/te trainen.

Paquita Perez en Ronald Venn

Prof. dr. Paquita Perez is de UNESCO-leerstoelhouder 'Knowledge Transfer for Sustainable Development Supported by ICTS' aan de Open Universiteit. Dr. Ronald Venn is universitair docent bij de vakgroep Milieuwetenschappen, faculteit Bètawetenschappen van de Open Universiteit.
De resultaten van het onderzoek van Venn en Perez zijn verwerkt in een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Sustainability MDPI en een publicatie in het Holland Management Review.