null Kijk het webinar terug: 'Recht op opvang voor ontheemden uit Oekraïne, nu en in de toekomst'

RW_webinar_Gerrie_Lodder_head_large.jpg

Kijk het webinar terug: 'Recht op opvang voor ontheemden uit Oekraïne, nu en in de toekomst'

In haar webinar ging mw. mr. dr. Gerrie Lodder, universitair docent Migratierecht, in op de opvang van ontheemden uit Oekraïne in Nederland. Het webinar, dat plaatsvond op woensdag 12 april 2023, was middels een livestream te volgen. De opname is nu terug te kijken.

Inhoud

Inmiddels alweer meer dan een jaar geleden, op 24 februari 2022, viel Rusland Oekraïne aan. De oorlog waarbij op grote schaal burgerdoelen zoals woonwijken en infrastructuur worden gebombardeerd, heeft al in de eerste weken tot 5,1 miljoen vluchtelingen geleid. Dit aantal is volgens cijfers van de UNHCR nu ruim 8 miljoen in Europa. De EU heeft voor de opvang van ontheemden enkele dagen na de inval, op 4 maart 2022, de Richtlijn Tijdelijke Bescherming geactiveerd. Lidstaten hebben op grond van deze richtlijn een aantal verplichtingen ten aanzien van de opvang van Oekraïners, maar hebben ook ruimte om zelf invulling te geven aan de manier waarop zij uitvoering aan deze verplichtingen geven. Ook Nederland vangt op grond van deze richtlijn ontheemden uit Oekraïne op. Op 10 maart 2023 was dit aantal 89.700. De manier waarop ontheemden worden opgevangen roept een aantal vragen op. Bijvoorbeeld de vraag wat er gebeurt met ontheemden uit Oekraïne die geen recht op opvang hebben op grond van deze richtlijn. Of welke verschillen in behandeling er bestaan tussen asielzoekers uit Oekraïne en uit andere delen van de wereld. Ook zijn er nog de nodige vragen ten aanzien van de opvang op langere termijn. In dit webinar over de opvang van ontheemden uit Oekraïne wordt eerst het algemene kader geschetst en vervolgens worden enkele van die vragen die nu en in de toekomst (gaan) spelen bekeken.

Kijk het webinar terug

Over de spreker

Mw. mr. dr. Gerrie Lodder is sinds 1 september 2022 universitair docent Migratierecht aan de Open Universiteit. Daarvoor werkte ze bijna 22 jaar als docent/onderzoeker Migratierecht bij de Universiteit Leiden en heeft ze enkele jaren bij Vluchtelingenwerk Rijnmond gewerkt. Ze is auteur van het tekstboek Vreemdelingenrecht in Vogelvlucht en medeauteur van het boek European Migration Law. Ze is gepromoveerd op een onderzoek naar bescherming tegen arbeidsuitbuiting van migranten.