null Koning naar Zwolle voor 25 jaar ervaring met buurtbemiddeling

ALG_Buurtbemiddeling_Zwolle_head_large.jpg
Samenleving
Koning naar Zwolle voor 25 jaar ervaring met buurtbemiddeling
Zijne Majesteit de Koning sprak woensdagochtend 23 maart 2022 in Zwolle met betrokkenen en organisaties over 25 jaar ervaring met buurtbemiddeling. Emile Kolthoff, hoogleraar Criminologie bij de Open Universiteit, onderzocht samen met een onderzoeksteam in het afgelopen jaar de historie en de effecten van buurtbemiddeling. Hij presenteerde de resultaten van dit onderzoek aan de Koning.

Historie, werking en impact van buurtbemiddeling

Zwolle is als eerste gemeente in Nederland gestart met buurtbemiddeling; het oplossen van conflicten met buren door getrainde vrijwilligers. In bijna driehonderd gemeenten in Nederland is buurtbemiddeling inmiddels beschikbaar. Kolthoff onderzocht samen met Frank Inklaar (Open Universiteit) en Imke Smulders (Avans Hogeschool) de historie, werking en impact van buurtbemiddeling in Zwolle. Het onderzoek, dat valt binnen het OU-onderzoeksprogramma 'De Veilige Stad', werd in het voorjaar van 2021 afgerond.

Veiligheidsgevoel vergroot

Kolthoff, Inklaar en Smulders concludeerden dat buurtbemiddeling het gevoel van veiligheid vergroot. Bovendien is de methode een doeltreffende manier om burenruzies aan te pakken. In tweederde van de zaken leidt buurtbemiddeling tot een positief resultaat: conflicten worden opgelost. De Koning sprak woensdag 23 maart 2022 naast Kolthoff ook de burgemeester van Zwolle, buren en buurtbemiddelaars en vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties.Het onderzoek van Kolthoff, Inklaar en Smulders is afgerond in maart 2021. Het rapport is online beschikbaar: Buurtbemiddeling als bron van sociaal kapitaal: Een onderzoek naar de historie, werking en impact.