null Beginnende leraren niet bekend met effectieve leerstrategieën

OW_Effectieve_Leerstrategieen_12132_head_large.jpg
Beginnende leraren niet bekend met effectieve leerstrategieën
Met slimme leerstrategieën kunnen leerlingen en studenten betere resultaten behalen. Maar onder beginnende Vlaamse leraren blijken daarover veel misvattingen te bestaan, blijkt uit onderzoek van Tim Surma, alumnus van en promovendus aan de Open Universiteit, en een aantal collega-onderzoekers. Tijd om de leraar te leren slim te leren.

Een hele nacht blokken voor een proefwerk is niet bijster effectief; gespreid oefenen werkt veel beter. En de stof nog eens doorlezen heeft ook een stuk minder zin dan je door iemand intensief laten ondervragen. Van sommige leermethoden is empirisch aangetoond dat ze de leeropbrengst vergroten, maar dat wil niet zeggen dat ze ook meer gebruikt worden. Bewezen methoden worden vaak op school niet actief gestimuleerd. En dat is ook niet gek, want leraren blijken er zelf vaak niet mee bekend.

Bewezen doeltreffende strategieën

Onderwijskundigen van de Open Universiteit en de Thomas More University of Applied Sciences in Antwerpen deden onderzoek onder 180 beginnende leraren in Vlaanderen. Misvattingen over leermethoden bleken wijdverspreid. De docenten waren niet bekend met verschillende strategieën waar studenten veel baat bij zouden kunnen hebben. Bewezen doeltreffende strategieën zoals uitgewerkte voorbeelden bestuderen, studeren met tussenpozen en gebruik van multimodaal materiaal, werden nauwelijks genoemd. Populaire maar minder effectieve strategieën zoals onderstrepen en samenvatten, noemden de docenten daarentegen wel vaak als aanrader.
De onderzoekers vinden dat wetenschappelijk ondersteunde leerstrategieën expliciet onderdeel zouden moeten zijn van lerarenopleidingen en professionaliseringstrajecten. Hoe de bekendheid is met leerstrategieën onder Nederlandse leraren, is niet onderzocht.

Lees voor meer informatie over het onderzoek de onderzoekspublicatie 'Novice teachers’ knowledge of effective study strategies'.