null Maak gebruik van Open Universiteit voor flexibilisering hoger onderwijs

OAJ_website_head_large.jpg
Maak gebruik van Open Universiteit voor flexibilisering hoger onderwijs
De maatschappij wil flexibel hoger onderwijs, maar bij de huidige grote aantallen kunnen campusuniversiteiten geen maatwerk leveren. Dat stelt Karl Dittrich, Collegevoorzitter van de Open Universiteit en voormalig voorzitter van de VSNU, NVAO en Universiteit Maastricht, vandaag bij de opening van het academisch jaar. Hij spreekt zijn rede vanavond uit. 'De Open Universiteit biedt met haar flexibel onderwijsmodel een oplossing voor deze maatschappelijke opdracht waar de collega-universiteiten vandaag nog geen antwoord op kunnen geven en dat misschien ook wel niet willen.'

Noodzaak van flexibilisering

In de samenleving, en dus ook in de Tweede Kamer, wordt steeds vaker aandacht gevraagd voor de noodzakelijke flexibilisering van het hoger onderwijs. Studenten moeten de mogelijkheid krijgen om te studeren in het tempo dat hen het beste uitkomt, bijvoorbeeld om gezondheidsredenen of in combinatie met een baan. Dat betekent op meer momenten kunnen starten met (gedeeltes van) een studie en een studiepauze kunnen nemen zonder vergaande consequenties. Dittrich: 'Voor enkelingen, zoals topsporters, kunnen universiteiten maatwerk leveren, maar bij grote aantallen studenten is dit onmogelijk. Voor structurele flexibilisering ontbreekt tijd, geld en aandacht.'

Hoge kosten

Uit het rapport van bureau Berenschot in opdracht van het ministerie van OCW bleek dit voorjaar dat flexibilisering van de onderwijsdeelname relatief hoge kosten met zich meebrengt. Kosten die zo hoog zijn, dat het hoger onderwijs met de huidige bekostiging niet op grote schaal geflexibiliseerd kan worden. 

Oplossing

Dittrich vraagt zich af waarom bij dergelijke onderzoeken de Open Universiteit buiten beschouwing wordt gelaten. En dat terwijl de Open Universiteit met haar onderwijsmodel al decennia die gewenste flexibiliteit biedt. Hij roept de minister van OCW, de Tweede Kamer en collega-universiteiten op om de Open Universiteit te beschouwen als een bijdrage aan de oplossing voor de vraag naar flexibilisering, een oplossing die gekoesterd moet worden. 'Leg de druk om te flexibiliseren niet bij de individuele campusuniversiteiten, maar maak gebruik van de mogelijkheden die de Open Universiteit biedt. We moeten de vraag in gezamenlijkheid aanpakken.'

Opening academisch jaar

Maandag 6 september, vanaf 18.30 uur is de opening van het academisch jaar van de Open Universiteit live te volgen via ou.nl/oaj. Naast Karl Dittrich spreken ook Lodewijk Asscher, voormalig vice-premier, en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bijzonder hoogleraar Politiestudies Wouter Stol, rector magnificus Theo J. Bastiaens en OU ambassadeur van het jaar Helen Gallagher.