null Managementwetenschappen brengt vier innovatiecursussen op de markt

CPPINNO_InnovatieOndernemers_14916_head_large.jpg
Leren
Managementwetenschappen brengt vier innovatiecursussen op de markt
In het najaar van 2018 brengt de Open Universiteit een viertal cursussen op het gebied van innovatiemanagement voor ondernemers op de markt. In deze cursussen staat het verstevigen van het innovatiepotentieel van organisaties centraal. Innovatie door middel van samenwerken vormt daarbij het denkkader van de cursussen. De cursussen ondersteunen professionals en ondernemers in hoe samen te werken aan toekomstbestendige oplossingen.

Innovatie en samenwerking

De kennis ten aanzien van wat er nodig is om samen te kunnen innoveren is de laatste jaren flink toegenomen. Zo weten we dat:

  • samenwerkingsverbanden steeds meer op informele en flexibelere wijze vorm worden gegeven;
  • samenwerkingsverbanden steeds langer duren en partners hierin een gezamenlijke strategie uitstippelen;
  • samenwerkingsverbanden steeds complexer worden ten aanzien van het aantal partners, alsmede de diversiteit in het soort partners dat in samenwerkingen participeert.

Ook speelt de klant een steeds grotere rol. Er wordt steeds meer gedacht vanuit de klant en de klant mag ook steeds meer mee innoveren. Er wordt gekeken met welk probleem de klant nu echt worstelt. De klant wordt al in een vroeg stadium bij innovaties betrokken.

De cursussen zijn een aanrader voor wie wenst te innoveren door middel van samenwerken met andere bedrijven of klanten. Uniek is dat bij de ontwikkeling van het cursusmateriaal ondernemers en mogelijke cursisten werden betrokken.

Kennis nu ook beschikbaar voor kleinere ondernemingen

Naast kennis over grote organisaties en hun innovaties met partners, komt steeds meer kennis beschikbaar voor kleinere ondernemingen en de unieke voordelen en uitdagingen die zij kunnen ondervinden ten aanzien van samen innoveren. Deze kennis komt nu beschikbaar in de reeks innovatiecursussen voor het MKB.

Modulaire opbouw maakt doorgroei naar MBA mogelijk

De vier cursussen kunnen afzonderlijk worden gevolgd. Na succesvolle afronding van de vier cursussen volgt het diploma CPP Innovatiemanagement voor Ondernemers. Dit diploma kan ingebracht worden als volledige specialisatie in yOUrMBA.

Over de programmaleiding

De cursussen zijn ontwikkeld onder leiding van Dr. Nadine Roijakkers. Zij is mede auteur van het in februari 2018 verschenen boek 'Researching Open Innovation in SME', dat inspeelt op de toenemende belangstelling voor open innovatie (OI) in het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en inschrijven op innovatiemanagement voor ondernemers.