null Marelle Attinger OU Docent van het Jaar 2017

ALG_Docent_2017_head_large.jpg
Leren
Marelle Attinger OU Docent van het Jaar 2017
Tijdens de Dag van het Onderwijs op 7 december 2017 is mr. Marelle Attinger uitgeroepen tot OU docent van het Jaar 2017. Zij was als Docent van het Jaar van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen voor deze prijs genomineerd, evenals dr. Johan Lataster en dr. Dennis uit de Weerd, laureaten van respectievelijk de faculteiten Psychologie en onderwijswetenschappen en Management, Science & Technology. Alle drie genoemden zijn tijdens de Dag van het Onderwijs in het zonnetje gezet.

De prijzen zijn toegekend door een jury onder voorzitterschap van rector magnificus Anja Oskamp op basis van nominaties en motiveringen van studenten, maar ook vanwege het vermogen om vernieuwend te zijn in het onderwijs.

Hartverwarmende motivaties

Bij de uitreiking van de prijzen complimenteerde Anja Oskamp het gehele docentenkorps van de Open Universiteit. De motiveringen die studenten gaven bij hun nominaties waren hartverwarmend en lieten zien hoe zeer onze docenten, en zeker niet alleen de prijswinnaars, gewaardeerd worden. In totaal werden 56 docenten genomineerd. Het blijft dus niet bij enkele goede docenten, we leveren onderwijskwaliteit over de hele linie. Tijdens de prijsuitreiking noemde Anja Oskamp een aantal sprekende voorbeelden uit een bloemlezing van de ingekomen reacties.

Marelle Attinger

Marelle Attinger werd als OU Docent van het Jaar extra gehuldigd. Zij is (mede) verantwoordelijk voor de cursussen Inleiding Strafrecht, Formeel Strafrecht en Strafrecht en Mensenrechten. Daarnaast is zij betrokken bij de begeleiding van het bacheloressay. In haar laudatio putte Anja Oskamp o.a. uit de motiveringen van studenten. Volgens hen is Marelle een docent die goed aanvoelt hoe ze met studenten moet communiceren: dat het niet alleen studenten zijn, maar ook professionals uit de praktijk. En die moet je anders benaderen dan de 'tienerstudenten'. Dat merk je aan haar communicatie, maar ook op de manier van lesgeven in de (digitale) hoorcolleges.

Wat Marelle Attinger verder onderscheidt is haar inzet op het yOUlearn discussieforum bij deze cursus. Niet alleen reageert zij vlot, duidelijk en inhoudelijk op vragen en opmerkingen van studenten, maar zij zet ook aan tot onderlinge discussie en meningsvorming. Dat draagt bij aan zowel kennis en begrip van de materie als aan het plezier om de cursus te volgen. Ze vervult hierbij een voorbeeldfunctie.

En ook schrijft een student: 'de manier en het enthousiasme waarmee zij het vak inleiding strafrecht doceerde waren geweldig, ik heb de virtuele Klassen wel tien keer teruggekeken omdat haar enthousiasme zo aanstekelijk werkte. Uiteindelijk ging ik dankzij haar enthousiasme, zelf stuiterend van enthousiasme het tentamen in, waardoor ik het makkelijk vond. Top docent!'

Betrokkenheid

Ook binnen de faculteit staat Marelle bekend als zeer consciëntieus en bijzonder betrokken bij studenten. Als iemand waar kan maken dat de docent een duidelijker gezicht krijgt in cursussen dan is het Marelle wel. Zij heeft discussiegroepen in de cursus Inleiding Strafrecht daadwerkelijk tot leven weten te brengen door telkens daar aanwezig te zijn en door middel van socratische vragen studenten tot nadenken over de stof aan te zetten. Ze is zich zeer bewust van het feit dat ons onderwijs en onze studenten vereisen dat je goed en ruim van te voren moet nadenken over welke leerdoelen je wilt bereiken en hoe je die wenst te bereiken. En wellicht nog het meest aansprekend is dat Marelle ondanks het feit dat zij onder behoorlijke druk het afgelopen jaar heeft moeten werken: zij is en blijft een warme en attente collega en vormt in die zin ook een inspiratiebron voor collega's. De jury kon zich geheel vinden in deze loftuitingen en reikte met plezier de prijs uit aan Marelle Attinger.

Marelle Attinger