null Master Psychology - variant Gezondheidspsychologie

Master Psychology - variant Gezondheidspsychologie

 • Psychologie
 • Voltijd/deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2021-2022
Ben je als psycholoog toe aan een verdiepingsslag op het vlak van onderzoek, diagnose en interventie? Ben je daarbij geïnteresseerd in gezondheid en vind je ook dat medicatie niet altijd de oplossing is? Kies dan voor de mastervariant Gezondheidspsychologie van de Open Universiteit en help mee Nederland gezonder te maken!


Wat leer je in deze opleiding?

Je leert hoe het gedrag van mensen samenhangt met gezondheid en ziekte, waardoor dit gedrag wordt veroorzaakt en hoe bijvoorbeeld eHealth kan bijdragen aan het bevorderen van gezondheid. Daarbij leer je aan de hand van praktijkcursussen om op een systematische en wetenschappelijke manier gezondheidspsychologische interventies te ontwikkelen, implementeren en evalueren. Denk bijvoorbeeld aan een  aanpak om bewegen te bevorderen of om eenzaamheid bij ouderen te verminderen. De vernieuwde mastervariant sluit nauw aan bij de ontwikkelingen in het werkveld en de wetenschap. Na het volgen van de master kun je als academisch geschoolde professional actuele vraagstukken op het vlak van gezondheid aanpakken, gezondheidsverschillen verkleinen én meehelpen de zorg in ons land betaalbaar te houden.

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een schakelprogramma
 • universitaire titel Master of Science (MSc)
Lilian Lechner

Hoogleraar

“Wilt u meer weten over onze opleiding en ons docententeam virtueel ontmoeten? Bekijk dan onze online meet & greet.”

De opleiding richt zich op het beïnvloeden van gedrag dat een gunstig of juist ongunstig effect kan hebben op onze gezondheid. Hoe kunnen we mensen stimuleren gezonder te leven en mee te werken aan de vroegtijdige opsporing van ziekte? Hoe kun je patiënten het beste begeleiden in het optimaal leren omgaan met alle aspecten van hun ziekte? Gezondheidspsychologie is gericht op primaire, secundaire en tertiaire preventie: het voorkomen van ziekte, het vroegtijdig ontdekken van ziekte en, indien nodig, het optimaal functioneren met een ziekte.
 

Opzet

 
In de mastervariant Gezondheidspsychologie bestudeer je menselijk gedrag in samenhang met gezondheid en ziekte. Alledaagse gedragingen die de gezondheid in gunstige of ongunstige zin kunnen beïnvloeden staan centraal. Je kijkt naar gedrag dat gezondheid, herstel van ziekte of het leren omgaan met ziekte kan bevorderen. Je zoekt naar verklaringen waarom mensen zich (ongezond) gedragen en je geeft handvatten hoe gedrag planmatig en academisch onderbouwd aangepast kan worden. Preventie en interventie zijn sleutelwoorden in de opleiding.
In de opleiding bestudeer je ‘evidence based’ praktijkrelevante kwesties op basis van theoretische inzichten.
De mastervariant Gezondheidspsychologie bestaat uit vier mastercursussen: Gezondheidsbevordering (theorie en toepassing), Psychosociale begeleiding bij ziekte en herstel, Psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie en Interventies in de praktijk (positieve gezondheid). Deze zorgen voor de inhoudelijke en wetenschappelijke verdieping van je kennis. Daanaast loopt je in de masterfase stage en doe je een afstudeeronderzoek waarover je een scriptie schrijft. Je ontwikkelt vaardigheden en competenties voor professioneel handelen.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.
 

Opbouw

De opleiding is in deeltijd verdeeld over twee academische jaren, waarbij ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Vertragen en versnellen is in de masterfase in overleg met jouw studieadviseur enigszins mogelijk. Zo kun je bijvoorbeeld tijdens de zomerstop of parallel aan een vaste cursus een variabele cursus bestuderen. De opleiding bestaat dus uit vier vakinhoudelijke cursussen, een stage, scriptieplan en masterscriptie.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

De opleiding levert in totaal 60 studiepunten (EC) op. Dit is vergelijkbaar met een éénjarige voltijdopleiding. Een cursus van 5 studiepunten komt overeen met een studiebelasting van 140 studie-uren. Het deeltijdprogramma is gebaseerd op 30 studiepunten per jaar, zodat je de opleiding in twee jaar kunt afronden. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. De onderdelen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk voordat je een studieplanning maakt in het jaarrooster.

Academisch studeren op jouw manier

De mastervariant Gezondheidspsychologie kun je optimaal combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten bij een studiecentrum van de Open Universiteit en bent online in contact met medestudenten en docenten. Je stippelt het voor jou meest passende studietraject uit, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus!

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding van docenten, voornamelijk via de online leeromgeving. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan online bijeenkomsten, facultatieve groepsbijeenkomsten in de studiecentra, verplichte practicumbijeenkomsten of landelijke studiedagen. Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus. Met vragen over studieplanning of -voortgang kun je terecht bij een studieadviseur.

Tentaminering

De cursussen worden aansluitend aan ieder kwartiel afgesloten met een schriftelijk tentamen en/of een bijzondere verplichting in de vorm van een opdracht. Je hebt drie tentamenkansen en twaalf maanden inschrijftermijn per cursus. Je sluit de opleiding af met een masterthesis (afstudeeronderzoek). Het Onderzoekspracticum scriptieplan bereidt je daarop voor en wordt aan de hand van opdrachten getentamineerd. De stage rond je af door het inleveren van een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen. 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens, en zie je in jouw studiepad welke vakken je nog moet volgen en welke je al hebt behaald. Via de online leeromgeving heb je toegang tot het studiemateriaal, contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook is er een uitgebreide digitale bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en kun je de meeste tentmamens afleggen. Dit kan ook steeds vaker thuis, met online proctoring. Je kunt in de studiecentra ook studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de begeleidingsbijeenkomsten gehouden van die cursussen waarbij aanwezigheid verplicht is.

Starten

Wil je starten met de mastervariant Gezondheidspsychologie? Maak dan een MijnOU-account aan en meld je aan via de knop Aanmelden. Als je aan de voorwaarden (zie onder Toelating) voldoet, kun je rechtstreeks worden toegelaten tot de master of in aanmerking komen voor een individueel schakelprogramma of verkort bachelortraject. Vraag minimaal twee maanden voor de start van de opleiding formeel toelating aan tot de master of premaster. Nadat je formeel bent toegelaten kun je je aanmelden voor een mastercursus. Je kunt op diverse momenten starten met de mastervariant Gezondheidspsychologie.
Lees meer over aanmelden.

Voorkennis

Het is belangrijk dat je naast de Nederlandse de Engelse taal goed beheerst aangezien je ook Engelstalige boeken en artikelen gaat gebruiken. Tentamens, scripties en presentaties zijn wel altijd in het Nederlands.

Toelating

Heb je de bacheloropleiding Psychologie afgerond aan de Open Universiteit? Dan kun je automatisch doorstromen naar de mastervariant Gezondheidspsychologie. Ook met een gelijkwaardig getuigschrift, bijvoorbeeld van een andere universiteit, kun je worden toegelaten, soms na een individueel schakelprogramma. Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar wel een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kun je mogelijk worden toegelaten tot de premaster Gezondheidspsychologie of een verkorte bachelor Psychologie. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor een master. Na afronding van het schakelprogramma word je toegelaten tot de mastervariant Gezondheidspsychologie. Zie ook psychologie studeren.

Vrijstelling

In de master kun je alleen vrijstelling krijgen voor mastercursussen als je kunt aantonen dat je de betreffende cursus elders op wo-masterniveau hebt gevolgd en succesvol afgesloten. Daarbij moet ook de inhoud en de omvang van de elders gevolgde mastercursus overeenkomen met de mastercursus aan de Open Universiteit.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar.  De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 55ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is.

Fiscale aftrekbaarheid

Studeer je ten behoeve van je huidige of toekomstige baan, dan kun je mogelijk studiekosten aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Kijk hier welke regels hiervoor gelden. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met een diploma van de mastervariant Gezondheidspsychologie op zak mag je jezelf officieel Master of Science (MSc) noemen, een erkende academische titel. De studie biedt je uitstekende toekomstmogelijkheden. Je kunt werken in multidisciplinaire teams van verschillende instellingen in de (geestelijke) gezondheidszorg. Denk aan instellingen als een GGD, Integraal Kanker Centrum, RIAGG, preventieafdelingen van gemeenten en gezondheidsinstellingen, of de afdelingen patiëntenvoorlichting en medische psychologie in een ziekenhuis. Gezondheidspsychologen werken ook bij organisaties die zich richten op leefstijlcoaching en ,eHealth-interventies of als (ondersteuning van) praktijkhulpverleners bij een huisartsenpraktijk. De functie kan variëren van adviseur c.q. beleidsmedewerker tot coördinator, gezondheids- of leefstijlcoach. Daarnaast is het ook heel goed mogelijk om docent of onderzoeker te worden, bijvoorbeeld bij een universiteit, hbo-instelling of een onderzoeksinstituut.
"Het is toch altijd blijven kriebelen, die andere studie.". Student Janet Boekhout

Waardering

In de Keuzegids Hoger Onderwijs scoort de opleiding Psychologie al jarenlang goed. Ook in de gids van 2021 worden de inhoud van het programma, de deskundigheid van de docenten, de haalbaarheid van de studie, de manier van toetsen en de wetenschappelijke vorming positief gewaardeerd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Psychologie studeren of Open dagen Psychologie.

Accreditatie

De masteropleiding staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van de overheid en is door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd. De NVAO waarborgt de kwaliteit van het
hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.