null Nadine Roijakkers spreker op de EU-conferentie Towards a European Education Area: Promoting Higher Education in Europe

MW_Lezing BISS_11771_head_large.jpg
Digital Learning
Nadine Roijakkers spreker op de EU-conferentie Towards a European Education Area: Promoting Higher Education in Europe
Dr. Nadine Roijakkers, programmadirecteur yOUrMBA van de Faculteit Management, Science & Technology geeft een presentatie, voorlopig getiteld 'Professional Programs at the Open University of the Netherlands: Vision and approach to online education' op 12 februari 2019 in Brussel, België. Zij informeert de deelnemers aan de expert workshop 'Towards an efficient learning ecosystem for European SMEs: Fully exploiting the potential of online training' over de aanpak van de Open Universiteit.

Over de conferentie

Verkennend de laatste ontwikkelingen in de richting van de realisatie van de Europese ruimte voor hoger onderwijs, brengt het internationale symposium Towards a European Education Area: Promoting Higher Education in Europe* beleidsmakers, specialisten op het gebied van hoger onderwijs en de belangrijkste belanghebbenden amen om de voortgang, uitvoering en het succes van recente initiatieven te beoordelen. De deelnemers krijgen de gelegenheid om de huidige uitdagingen voor het hoger onderwijs in Europa te bespreken en bestaande en voorgestelde strategieën te onderzoeken om deze uitdagingen het hoofd te bieden en benaderingen voor de toekomst voor te stellen.

* This link is no longer available.

Over de workshop

Het begrip 'lerend ecosysteem' is vaak genoemd als zijnde van cruciaal belang (bij voorbeeld de noodzaak om over te stappen van het begrip 'ego-based learning' naar het begrip 'eco-based learning', de behoefte aan een holistische benadering bij het ontwerpen van beleidsmaatregelen, de noodzaak om de rol van alle belangrijke groepen belanghebbenden te erkennen en de wijze waarop zij met elkaar verbonden zijn, enz.). Uit de resultaten tot dusver blijkt duidelijk dat online-opleiding moet worden gezien als onderdeel van een groter geheel (d.w.z. het totale leer-ecosysteem van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) of het ontbreken daarvan) en dat er voorstellen moeten worden ontwikkeld voor ondersteunende maatregelen met een goed begrip van de wijze waarop deze online-opleidingsoplossingen in dit grotere geheel passen en samenhangen met andere processen in het MKB en daarbuiten.

De workshop 'Towards an efficient learning ecosystem for European SMEs: Fully exploiting the potential of online training' heeft tot doel een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen voor de bevordering van online-opleidingen voor het MKB in Europa. Tijdens de workshop zullen voorbeelden van goede werkwijzen worden gegeven en zal aandacht worden besteed aan veelbelovende strategieën en benaderingen voor de ontwikkeling van efficiënte leerecosystemen voor het Europese MKB.

Dit initiatief heeft tot doel de rol van online-opleidingen bij de aanpak van de uitdagingen op het gebied van vaardigheden in Europa te onderzoeken, met bijzondere aandacht voor het hightech midden- en kleinbedrijf (MKB). Dit betekent dat er een uitgebreide analyse van de stand van zaken moet worden opgesteld, een gemeenschappelijke visie moet worden ontwikkeld en aanbevelingen voor ondersteunende maatregelen moeten worden geformuleerd. De belangrijkste kwesties die aan de orde komen, zijn onder meer:

  • Wat moet er precies worden gedaan en door wie om het gebruik van online-opleidingen door het MKB in Europa te stimuleren?
  • Hoe moet de financiering van online-opleidingsinitiatieven voor de beroepsbevolking worden georganiseerd?
  • Hoe kan online-opleiding het best een aanvulling vormen op andere (meer traditionele) vormen van opleiding?
  • Wat zijn de meest veelbelovende manieren om de werknemers (met name in het MKB) te bereiken om hen te mobiliseren voor online-opleidingen?

Online training verwijst hier naar een breed scala aan technologische opleidingsoplossingen (d.w.z. e-learning op maat en off-the-shelf inclusief videocontent, mobiel leren, MOOC's, Virtual Reality/Augmented Reality, gamification, enz.).

De resultaten van dit initiatief zullen een vooraanstaande rol spelen bij de toekomstige beleidsvorming van de Europese Unie op het gebied van online-opleidingen.

Over Nadine Roijakkers

Dr. Nadine Roijakkers is programmadirecteur yOUrMBA aan de Open Universiteit in Heerlen, Nederland. Naast haar carrière in de academische wereld was ze senior strategy consultant bij Atos-KPMG Consulting in Nederland, waar ze gedurende een aantal jaren wereldwijde bedrijven adviseerde over hun samenwerkingsstrategieën en -praktijken. Nadine heeft talloze artikelen en boeken gepubliceerd over alliantiemanagement en (open) innovatiemanagement.