null Open bachelor Algemene cultuurwetenschappen

SG24-25_CW_BCW_SG_2425_head_large.jpg

Open bachelor Algemene cultuurwetenschappen

 • Cultuurwetenschappen
 • Voltijd/deeltijd
 • 180 EC
 • Nederlands
 • Bachelor of Arts (BA)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2024-2025
Ben je in het verleden aan een universitaire studie begonnen en heb je deze misschien (nog) niet kunnen afronden? Wil je je kans op een baan vergroten door een aantal studierichtingen te combineren? Dan kun je via deze Open bachelor eerder behaalde studiepunten van een - inhoudelijk niet aan Cultuurwetenschappen verwante - opleiding verzilveren. Op die manier kun je versneld afstuderen in een universitaire bacheloropleiding met een combinatie van studierichtingen naar keuze.
 

De voordelen van het programma
 

 • Combinatie van studierichtingen: omdat nagenoeg alle faculteiten van de Open Universiteit een Open bachelor aanbieden, kun je een combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen kiezen. Het uiteindelijke programma moet inhoudelijk wél samenhang vertonen.
 • Vrijstellingen: voor eerder behaalde universitaire studiepunten kun je binnen het programma vrijstelling aanvragen. Dus ook als je gestopt bent met een eerdere wo-studie, kun je behaalde studiepunten mogelijk toch nog verzilveren.  
 • Kwaliteit: je kunt kiezen uit verschillende standaardprogramma's. Het programma waarvoor je goedkeuring aanvraagt, moet inclusief eventueel ingebrachte elders en/of eerder behaalde studiepunten een samenhangend geheel vormen. De kwaliteit is hierdoor gegarandeerd en het getuigschrift van een Open bachelor is gelijkwaardig aan dat van een reguliere bachelor.
 • Trajecten: je hoeft niet zelf een programma samen te stellen, maar je kunt kiezen uit vastgestelde trajecten die afgestemd zijn op wat de arbeidsmarkt vraagt. Dat bespaart je veel uitzoekwerk en tijd. Zo kun je kiezen voor de Beleidsvariant, een vastgesteld traject van OU-cursussen van Management- en Rechtswetenschappen.
 • Arbeidsmarkt: met een Open bachelor ben je beter toegerust voor de arbeidsmarkt. Je bent immers van meer markten thuis dan wanneer de focus in de opleiding slechts op één discipline zou liggen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Dit programma is interessant voor iedereen die een brede wo-bacheloropleiding wil volgen. Heb je al een (gedeeltelijke) wo-opleiding afgerond, dan kun je (onder voorwaarden) voor maximaal 55 studiepunten eerder afgeronde wo-vakken inbrengen. 

Waarom een open bachelor?
 

 • Vakkennis over opleidingsgrenzen heen
 • Maatwerk voor jouw persoonlijke studiebehoefte
 • Eigen invloed op de samenstelling van je opleiding
 • In je eigen tempo, academisch studeren
 • Je studie verkorten met vrijstellingen
 • Ruime expertise door kennisverbreding
De opleiding is een combinatie van vakken van het wetenschapsgebied cultuurwetenschappen met verbreding van vakken uit andere wetenschapsgebieden. Voor het verbredingspakketzijn er verschillende keuzemogelijkheden. Deze combinatie van meerdere studierichtingen geeft de opleiding een multidisciplinair karakter.  

Opbouw

De Open bachelor Algemene cultuurwetenschappen (180 studiepunten) bestaat uit:
- Propedeuse (60 studiepunten).
- Postpropedeuse (50 studiepunten). 
- Verbredingspakket (40 studiepunten).
- Vrije ruimte óf aanvulling op verbredingspakket (15 studiepunten).
- Afstudeertraject (15 studiepunten).
 
In het verbredingspakket kun je voor 40 studiepunten eerder behaalde studiepunten op wo-niveau inbrengen (het is mogelijk dit pakket met 15 studiepunten van de vrije ruimte uit te breiden). De cursussen die je in het verbredingspakket wilt opnemen, moeten een inhoudelijke eenheid vormen. Dus heb je eerder een wo-opleiding gevolgd die niet verwant is met Algemene cultuurwetenschappen, dan kun je de daar behaalde studiepunten (40 tot maximaal 55 studiepunten) inbrengen ongeacht of je die eerdere studie hebt afgerond.

Kwartielen

Voordat je met dit programma kunt starten, is goedkeuring door de Commissie voor de Examens vereist. Hiervoor moet je het Aanvraagformulier indienen. Het formulier en meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van het verbredingspakket vind je bij Meer info (rechtermenu).
Propedeuse (60 studiepunten)
CB6302 Introductiecursus Cultuurwetenschappen. Culturele perspectieven op het klimaatdebat
CB5302 De kracht van verhalen. Inleiding narratieve analyse
CB5402 Beelden van het verleden. Inleiding historisch denken
CB5502 De kunst van het kijken. Inleiding beeldanalyse
CB5602 Filosofie van de cultuurwetenschappen
CB5702 Schimmen van het koloniale verleden
CB5802 Revolutie! Politieke en culturele omwentelingen in historisch perspectief
CB5902 Cultuur, welzijn en mentale gezondheid
CB6002 Herinneringscultuur. Veranderende beelden van de Tweede Wereldoorlog
CB6102 Cultuur en vrijheid van meningsuiting
CB6202 Kleding spreekt. Mode, cultuur en identiteit
CB0012 Academisch schrijven
Postpropedeuse (50 studiepunten kiezen uit onderstaande cursussen):
CB0402 Kabinetten, galerijen en musea
CB0804 Onderzoeksontwikkelingen en -vaardigheden
CB4202 Literatuur in de multiculturele samenleving
CB6402 Denken over diversiteit en inclusie
CB6502 Dekolonisatie van erfgoed
CB6702 Digitale transities en de beleving van cultureel erfgoed
CB6802 Digital Literacy
CB7002 Ziek of zwak?
CB7102 De verbeelding van (on)gezondheid
CB7302 Mens en techniek
CB7402 Mens en media
CB7602 Belangen van erfgoed
Afstudeeronderdeel (15 studiepunten)
CB9906 Onderzoekspracticum: bachelorscriptie
 

Studieduur

Indicatie bij een studietempo van 30 EC (840 studie-uren) per jaar van 44 weken (19 uur per week) en zonder vrijstelling:
propedeuse 2 jaar
postpropedeuse 4 jaar.
 
Indicatie bij een studietempo van 15 EC (420 studie-uren) per jaar van 44 weken (10 uur per week) en zonder vrijstelling:
propedeuse 4 jaar
postpropedeuse 8 jaar.

Academisch studeren op jouw manier

De Open bachelor kun je goed combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis en gaat incidenteel naar colleges. Je maakt opdrachten, volgt bijeenkomsten en hebt contact met medestudenten en docenten. Meestal online, soms fysiek. Samen met de studieadviseur bepaal je wat voor jouw persoonlijke situatie het meest ideale studietraject is. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Dit kan telefonisch, videobellen, schriftelijk of online zijn. Bij een aantal cursussen worden ook groepsbijeenkomsten georganiseerd. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan (verplichte) online of fysieke bijeenkomsten. 
Met vragen over studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij je studieadviseur. Vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je stellen aan de docent van de cursus.

Tentaminering

Je sluit de cursussen af met een tentamen. Dit kan (online) schriftelijk met open of meerkeuzevragen zijn, een mondeling tentamen, een opdracht of een combinatie van verschillende onderdelen. Een online tentamen leg je af in een studiecentrum bij jou in de buurt of thuis met online proctoring (een monitoringsysteem). Voor elke cursusinschrijving heb je binnen de inschrijfduur van twaalf maanden drie tentamenkansen.  

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je er aanmelden voor cursussen en tentamens en je studiepad bekijken. In de online leeromgeving vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide online bibliotheek. 

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Maar je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. 

Toelating

Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je studeren bij de Open Universiteit. Binnen de Open bachelor heb je veel keuzemogelijkheden.  
Voordat je kunt starten, is goedkeuring door de Commissie voor de Examens vereist. Hiervoor moet je het Aanvraagformulier indienen. Nadat je een toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je per cursus aanmelden.
Bij Meer info (rechtermenu) vind je de regeling (met specifieke toetsingscriteria), het aanvraagformulier en meer informatie over de samenstelling van het gebonden deel, het verbredingspakket en de mogelijkheden voor invulling van het vrije gedeelte. 

Vrijstelling

Je kunt op grond van eerder behaalde universitaire studiepunten vrijstelling aanvragen voor cursussen binnen het facultaire programma (totale omvang 125 studiepunten) en voor de vrije ruimte (totale omvang 15 studiepunten).

Collegegeld

Bij de Open Universiteit betaal je collegegeld per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.  

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Diploma

Na afronding van het krijg je een getuigschrift dat gelijkwaardig is aan de reguliere bachelor. Hiermee  
kun je doorstromen naar onze masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen.  
Let op: het is wettelijk gezien niet mogelijk een getuigschrift te behalen van zowel een Open bachelor als een reguliere bachelor van hetzelfde wetenschapsgebied. Je kunt dus niet én een open bachelor halen én een bachelor Algemene cultuurwetenschappen. 

Titel

Met een bachelor Algemene cultuurwetenschappen op zak ben je officieel een Bachelor of Arts (BA), een internationaal erkende titel.

Contact

Wil je meer informatie of eerst een persoonlijk studieadvies voordat je met de Open bachelor start? Neem dan contact op met een van onze studieadviseurs Cleo Merckx en Quinten Rutten.