null Open bachelor Psychologie

PSY_BPS_head_large.jpg

Open bachelor Psychologie

 • Psychologie
 • Deeltijd
 • 180 EC
 • Nederlands
 • Bachelor of Science (BSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 70,33 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2023-2024
Ben je in het verleden aan een universitaire studie begonnen en heb je deze (nog) niet kunnen afronden, dan kun je via de Open bachelor eerder behaalde studiepunten verzilveren. Op die manier kun je misschien versneld afstuderen in een universitaire bacheloropleiding met een combinatie van studierichtingen naar eigen keuze. 
 
De voordelen van het programma
 • Combinatie van studierichtingen: omdat nagenoeg alle faculteiten van de Open universiteit een Open bachelor aanbieden, kun je een combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen kiezen. Het uiteindelijke programma moet inhoudelijk wél samenhang vertonen.
 • Vrijstellingen: voor eerder behaalde universitaire studiepunten kun je binnen het programma vrijstelling aanvragen. Dus ook als je gestopt bent met een eerdere wo-studie, kun je behaalde studiepunten mogelijk toch nog verzilveren.  
 • Kwaliteit: je kunt kiezen uit verschillende standaardprogramma's. Het programma waarvoor je goedkeuring aanvraagt, moet inclusief eventueel ingebrachte elders en/of eerder behaalde studiepunten een samenhangend geheel vormen. De kwaliteit is hierdoor gegarandeerd en het getuigschrift van een Open bachelor is gelijkwaardig aan dat van een reguliere bachelor.
 • Trajecten: je hoeft niet zelf een programma te kiezen, maar je kunt kiezen uit vastgestelde trajecten die afgestemd zijn op wat de arbeidsmarkt vraagt. Dat bespaart je veel uitzoekwerk en tijd. 
 • Arbeidsmarkt: met een Open bachelor ben je beter toegerust voor de arbeidsmarkt. Je bent immers van meer markten thuis dan wanneer de focus in de opleiding slechts op één discipline zou liggen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Dit programma is bedoeld voor iedereen die een brede wo-bacheloropleiding wil volgen. Heb je al eerder een (gedeeltelijke) wo-opleiding gevolgd, dan kun je mogelijk eerder afgeronde wo-vakken inbrengen.
 

Waarom een open bachelor?
 

 • Vakkennis over opleidingsgrenzen heen
 • Maatwerk voor jouw persoonlijke studiebehoefte
 • Eigen invloed op de samenstelling van je opleiding
 • In je eigen tempo, academisch studeren
 • Je studie verkorten met vrijstellingen
 • Ruime expertise door kennisverbreding
Sabine Koning

Student

'Omdat ik goed kan plannen, zie ik geen beren op de weg en ga ik die bachelor in 5 jaar afronden!' Lees hier het hele artikel in Modulair.

Dit programma is een combinatie van vakken van het wetenschapsgebied Psychologie met verbreding van vakken van één of twee andere wetenschapsgebieden met verschillende keuzemogelijkheden. De combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen geeft de opleiding een multidisciplinair karakter.

Opbouw

De Open bachelor Psychologie (180 studiepunten) bestaat uit: 
- Cursussen uit het verplichte programma (120 studiepunten), namelijk:
   - verplichte cursussen (90 studiepunten). 
   - gebonden keuze (‘minor’; 15 studiepunten). 
   - afstudeeronderdeel (15 studiepunten).
- Verbredingspakket (minimaal 40 studiepunten); kan ingevuld worden vanuit een ander vakgebied. 
- Vrije ruimte (maximaal 20 studiepunten); kan ingevuld worden vanuit een ander vakgebied.

Kwartielen

Voordat je met dit programma kunt starten, is goedkeuring door de Commissie voor de examens vereist. Hiervoor moet je het Aanvraagformulier indienen. Het formulier en meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van het verbredingspakket vind je bij Meer info (rechtermenu).
Cursussen verplicht programma 120 studiepunten:
Verplichte cursussen (90 studiepunten)
PB0014 Inleiding in de psychologie
PB2802 Inleiding in de wetenschappelijke literatuur
PB0212 Onderzoekspracticum inleiding onderzoek
PB0422 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek
PB0812 Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek
PB1712 Onderzoekspracticum longitudinaal onderzoek
PB1012 Geschiedenis van de psychologie
PB1502 Test- en toetstheorie
PB0712 Literatuurstudie
PB0522 Inleiding in de gezondheidspsychologie
PB0322 Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie
PB3002 Klinische psychologie 1a: theoretische benaderingen en persoonlijkheid
PB3102 Klinische psychologie 1b: psychopathologie
PB0612 Biologische grondslagen: cognitie
PB1212 Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie
PB0922 Gespreksvoering
PB1122 Psychologische gespreksvoering
Gebonden keuze (15 studiepunten kiezen uit 50)
PB1802 Proactiviteit op het werk: een psychologisch perspectief
PB2302 Organisatiepsychologie
PB2412 Inleiding in conflicthantering en mediation
PB2512 eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief
PB2212 Adolescentiepsychologie
PB2702 Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving
PB2002 Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie
PB2602 Seksuologie
PB2102 Ouderenpsychologie
PB1902 Inleiding in de antrozoölogie: mens-dier relaties vanuit een psychologisch perspectief
Afstudeeronderdeel (15 studiepunten)
PB9916 Bachelorthesis
Cursussen verbredingspakket: minimaal 40 studiepunten
Cursussen vrije ruimte: maximaal 20 studiepunten

Studieduur

Afhankelijk van het aantal vrijstellingen, vakkenpakket en studietempo. De bacheloropleiding heeft in totaal 180 studiepunten. Eén studiepunt is gelijk aan gemiddeld 28 studie-uren. Als je kiest voor studeren in deeltijd met gemiddeld 30 studiepunten per jaar, reken dan op een gemiddelde van 20 studie-uren per week. Vertragen of een tijdje stoppen is mogelijk. Versnellen kan ook door meer cursussen per kwartiel te volgen, of in de zomerperiode een variabele cursus te doen.

Academisch studeren op jouw manier

De open Bachelor is een pittige opleiding die je echter goed kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Incidenteel neem je deel aan practica in een studiecentrum en werk je samen met medestudenten. Je maakt opdrachten, volgt bijeenkomsten en hebt contact met medestudenten en docenten. Meestal online, soms fysiek. Samen met de studieadviseur bepaal je wat voor jouw persoonlijke situatie het meest ideale studietraject is. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt bij de meeste cursussen persoonlijke studiebegeleiding van een tutor en een docent, voornamelijk via de digitale leeromgeving. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan (verplichte of facultatieve) online of fysieke (groeps)bijeenkomsten en landelijke studiedagen. Tijdens verplichte practica oefen je bijvoorbeeld je vaardigheden op het vlak van gespreksvoering en gespreksmodellen.
Met vragen over de studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij je studieadviseur. Vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je stellen aan de docent van de cursus.

Begeleidingsbijeenkomsten

Bijeenkomsten van Psychologie kunnen online plaatsvinden of in een studiecentrum en ze kunnen facultatief of verplicht zijn. Ze vinden meestal in de avonduren plaats of op een zaterdag. Van hoorcolleges wordt vaak een opname gemaakt die achteraf bekeken kan worden. Voor een online practicum verloopt de aanmelding meestal via de digitale leeromgeving na inschrijving voor de cursus. Voor verplichte practica in een studiecentrum verloopt de aanmelding anders; studenten worden toegewezen aan een practicumgroep in het dichtstbijzijnde studiecentrum na aanmelding voor de cursus. Ze krijgen hiervan bericht. Het aantal plaatsen is beperkt, het kan dus voorkomen dat er een wachtlijst is bij deze cursussen. Lees altijd voor aanmelding de informatie bij de cursus op Studieaanbod of in de studiegids.

Tentaminering

Je sluit de cursus af met een tentamen. De tentamenvorm verschilt per cursus, maar is in de bachelorfase vaak een online meerkeuzetentamen of soms een (online) tentamen met open vragen, een mondeling of een opdracht. Een combinatie van verschillende tentamenvormen kan ook voorkomen. 
Een online tentamen (digitaal individueel tentamen of digitaal groepstentamen) leg je meestal ’s avonds en soms ’s middags af in een studiecentrum bij jou in de buurt of thuis met online proctoring (een monitoringsysteem). Voor elke cursusinschrijving geldt dat je binnen je inschrijfduur van twaalf maanden drie tentamenkansen hebt. Na het succesvol afronden van een cursus ontvang je een certificaat. De tentamens zijn in het Nederlands.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. In je studiepad zie je welke cursussen je al hebt behaald en welke je nog moet doen. Ook kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens. 
Via de digitale leeromgeving heb je toegang tot algemene informatie van Psychologie in het Opleidingsportaal met informatie vanuit de faculteit, bijvoorbeeld informatie over de bereikbaarheid van medewerkers, afstuderen en hulpmiddelen bij de studie. Je hebt toegang tot elke cursus waarvoor je staat ingeschreven met het online studiemateriaal en oefentoetsen. Hier heb je ook contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Via mijnOU krijg je bovendien toegang tot een uitgebreide digitale wetenschappelijke bibliotheek en andere diensten.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten, volg je (verplichte) practicumbijeenkomsten en kun je tentamens afleggen. Je kunt er ook studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. 
Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden!

Starten

Het startmoment is afhankelijk van de inhoud van de Open bachelor en wordt individueel afgesproken.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst vanwege Engelstalige tekstboeken en artikelen die tijdens de opleiding gebruikt worden.

Toelating

De Open Universiteit staat open voor iedereen die wil studeren op academisch niveau en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De keuzemogelijkheden binnen de Open bachelor zijn groot.
Voordat je met het programma kunt starten, is goedkeuring door de Commissie voor de examens vereist. Hiervoor moet je het Aanvraagformulier indienen. Nadat je van de commissie een toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je per cursus aanmelden.
 
Bij Meer info (rechtermenu) vind je de regeling (met specifieke toetsingscriteria), het aanvraagformulier en meer informatie over de samenstelling van het gebonden deel, het verbredingspakket en de mogelijkheden voor invulling van het vrije gedeelte.

Vrijstelling

Je kunt op grond van eerder behaalde universitaire studiepunten vrijstelling aanvragen voor het facultaire programma en voor de vrije ruimte. Wanneer je bepaalde vakken aan een andere universiteit hebt gevolgd, kun je deze dus mogelijk inbrengen in het programma.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 
Start je voor het eerst met een bacheloropleiding, dan kun je in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 
 

STAP-budget

 
Studeer je met het oog op je verdere carrière of toekomstige baan? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het STAP-budget via het UWV. Het aanbod is op dit moment nog beperkt. Kijk voor actuele informatie op de website.

Diploma

Je studeert af bij de faculteit Psychologie. Afronding van dit programma leidt tot een getuigschrift gelijkwaardig aan dat van de reguliere bachelor.  
Let op: het is wettelijk gezien niet mogelijk een getuigschrift te behalen van zowel een Open bachelor als een reguliere bachelor van hetzelfde wetenschapsgebied. Indien je op grond van een getuigschrift Open bachelor wil doorstromen naar de masteropleiding psychologie, neem dan contact op met een studieadviseur om te informeren naar de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Mogelijk moet je nog aanvullende verplichte vakken volgen. 

Titel

Bachelor of Science (BSc).

Contact

Overweeg je om een Open bachelor bij Psychologie te gaan volgen, neem dan contact op met één van onze studieadviseurs van de faculteit Psychologie. Je kunt ook deelnemen aan een online open middag die we regelmatig organiseren.