null Open bachelor Psychologie

SG24-25_PSY_BPS_SG_2425_head_large.jpg

Open bachelor Psychologie

 • Psychologie
 • Deeltijd
 • 180 EC
 • Nederlands
 • Bachelor of Science (BSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2024-2025
Ben je in het verleden aan een universitaire studie begonnen en heb je deze (nog) niet kunnen afronden, dan kun je via de Open bachelor eerder behaalde studiepunten verzilveren. Op die manier kun je misschien versneld afstuderen in een universitaire bacheloropleiding met een combinatie van studierichtingen naar eigen keuze. 
 
De voordelen van het programma
 • Combinatie van studierichtingen: omdat nagenoeg alle faculteiten van de Open Universiteit een Open bachelor aanbieden, kun je een combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen kiezen. Het uiteindelijke programma moet inhoudelijk wél samenhang vertonen.
 • Vrijstellingen: voor eerder behaalde universitaire studiepunten kun je binnen het programma vrijstelling aanvragen. Dus ook als je gestopt bent met een eerdere wo-studie, kun je behaalde studiepunten mogelijk toch nog verzilveren.  
 • Kwaliteit: je kunt kiezen uit verschillende standaardprogramma's. Het programma waarvoor je goedkeuring aanvraagt, moet inclusief eventueel ingebrachte elders en/of eerder behaalde studiepunten een samenhangend geheel vormen. De kwaliteit is hierdoor gegarandeerd en het getuigschrift van een Open bachelor is gelijkwaardig aan dat van een reguliere bachelor.
 • Trajecten: je volgt grotendeels een verplicht programma en vult ongeveer een derde van de opleiding zelf in met vakken van een (of twee) andere faculteit(en). 


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Dit programma is interessant voor iedereen die een brede wo-bacheloropleiding wil volgen. Heb je al eerder een (gedeeltelijke) wo-opleiding gevolgd, dan kun je mogelijk eerder afgeronde wo-vakken inbrengen.
 

Waarom een open bachelor?
 

 • Kennis over opleidingsgrenzen heen
 • Maatwerk voor jouw persoonlijke studiebehoefte
 • Eigen invloed op de samenstelling van je opleiding
 • In je eigen tempo, academisch studeren
 • Je studie verkorten met vrijstellingen
Dit programma is een combinatie van verplichte vakken van het wetenschapsgebied Psychologie met verbreding van vakken uit één of twee andere wetenschapsgebieden met verschillende keuzemogelijkheden. De combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen geeft de opleiding een multidisciplinair karakter.

Opbouw

De Open bachelor Psychologie (180 studiepunten) bestaat uit:   
 • cursussen uit het verplichte programma (120 studiepunten), namelijk:    
  -  verplichte cursussen (90 studiepunten)
  - gebonden keuze (minor; 15 studiepunten)
  - afstudeeronderdeel (15 studiepunten).  
 • verbredingspakket (minimaal 45 studiepunten); kan ingevuld worden vanuit een ander vakgebied.   
 • vrije ruimte (maximaal 15 studiepunten); kan ingevuld worden vanuit een ander vakgebied. 

Kwartielen

Cursussen verplicht programma 120 studiepunten:
Verplichte cursussen (90 studiepunten)
PB0014 Inleiding in de psychologie
PB2802 Inleiding in de wetenschappelijke literatuur
PB0212 Onderzoekspracticum inleiding onderzoek
PB0422 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek
PB0822 Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek
PB1722 Onderzoekspracticum longitudinaal onderzoek*
PB1012 Geschiedenis van de psychologie
PB1512 Psychometrie en besliskunde
PB0712 Literatuurstudie
PB0522 Inleiding in de gezondheidspsychologie
PB0322 Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie
PB3002 Klinische psychologie 1a: theoretische benaderingen en persoonlijkheid
PB3102 Klinische psychologie 1b: psychopathologie
PB0612 Biologische grondslagen: cognitie
PB1222 Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie
PB0922 Gespreksvoering
PB1122 Psychologische gespreksvoering
Gebonden keuze (15 studiepunten kiezen uit 50)
PB1802 Proactiviteit op het werk: een psychologisch perspectief
PB2312 Psychologie van leiderschap en organisatie
PB2412 Inleiding in conflicthantering en mediation
PB2512 eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief
PB2212 Adolescentiepsychologie
PB2712 Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving
PB2002 Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie
PB2602 Seksuologie
PB2112 Ouderenpsychologie
PB3202 Gedrag en klimaat
PB3302 Cognitie en kunstmatige intelligentie
PB1912 Mens en dier
Afstudeeronderdeel (15 studiepunten)
PB9916 Bachelorthesis
Cursussen verbredingspakket: minimaal 45 studiepunten
Cursussen vrije ruimte: maximaal 15 studiepunten
*Vorige variant blijft beschikbaar totdat de huidige variant in aanbod komt.

Studieduur

De studieduur is afhankelijk van het aantal vrijstellingen, je vakkenpakket en studietempo. De bacheloropleiding heeft in totaal 180 studiepunten. Eén studiepunt is gelijk aan gemiddeld 28 studie-uren. Als je kiest voor studeren in deeltijd met gemiddeld 30 studiepunten per jaar, reken dan op gemiddeld 20 uur studeren per week. Vertragen of een tijdje stoppen is ook mogelijk. Versnellen kan ook door meer cursussen per kwartiel te volgen, of in de zomerperiode een variabele cursus te doen. 

Academisch studeren op jouw manier

De Open bachelor is een pittige opleiding die je goed kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Incidenteel neem je deel aan practica in een studiecentrum en werk je samen met medestudenten. Je maakt opdrachten, volgt bijeenkomsten en hebt contact met medestudenten en docenten. Meestal online, soms fysiek. Samen met de studieadviseur bepaal je wat voor jouw persoonlijke situatie het meest ideale studietraject is. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt bij de meeste cursussen persoonlijke studiebegeleiding van een tutor en een docent, voornamelijk via de interactieve online leeromgeving. Afhankelijk van de cursus neem je ook deel aan online bijeenkomsten, facultatieve of verplichte groepsbijeenkomsten (online of in de studiecentra) en landelijke studiedagen. Tijdens verplichte practica oefen je bijvoorbeeld je vaardigheden op het vlak van gespreksvoering en gespreksmodellen. Bijeenkomsten vinden meestal op werkdagen in de avonduren plaats, of op een zaterdag. Van hoorcolleges wordt vaak een opname gemaakt die je achteraf kunt bekijken.  
Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus.  
Vragen over de studie-aanpak of studieplanning kun je stellen aan de studieadviseurs van Psychologie. 

Begeleidingsbijeenkomsten

Voor een online practicum verloopt de aanmelding meestal via de online leeromgeving, na inschrijving voor de cursus. Voor verplichte practica in een studiecentrum verloopt de aanmelding anders: na aanmelding voor de cursus wijst de studieadviseur je toe aan een practicumgroep in het voor jou dichtstbijzijnde studiecentrum. Je krijgt hiervan bericht. Het aantal plaatsen is beperkt, het kan dus voorkomen dat er een wachtlijst is bij deze cursussen. Lees altijd voor aanmelding de informatie bij de cursus op Studieaanbod of in de studiegids.  

Tentaminering

Je sluit de cursus af met een tentamen. De tentamenvorm verschilt per cursus, maar is in de bachelorfase vaak een online meerkeuzetentamen of soms een (online) tentamen met open vragen, een mondeling tentamen of een opdracht. Een combinatie van verschillende tentamenvormen kan ook voorkomen. 
Een online tentamen (digitaal individueel tentamen of digitaal groepstentamen) leg je meestal ’s avonds en soms ’s middags af in een studiecentrum bij jou in de buurt of thuis met online proctoring (een online surveillancesysteem). Voor elke cursusinschrijving geldt dat je binnen je inschrijfduur van twaalf maanden drie tentamenkansen hebt. Na het succesvol afronden van een cursus ontvang je een certificaat. De tentamens zijn in het Nederlands.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. In je studiepad zie je welke cursussen je al hebt behaald en welke je nog moet doen. Ook kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens.   
In de online leeromgeving heb je toegang tot het Opleidingsportaal Psychologie in het Opleidingsportaal met informatie vanuit de faculteit, bijvoorbeeld over studieadvies, de bereikbaarheid van medewerkers, afstuderen en hulpmiddelen bij de studie. Je hebt via mijnOU ook toegang tot de leeromgeving van elke cursus waarvoor je staat ingeschreven inclusief het online studiemateriaal en oefentoetsen. Ook heb je daar contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Daarnaast heb je toegang tot een uitgebreide online wetenschappelijke bibliotheek en andere diensten. 

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten, volg je (verplichte) practicumbijeenkomsten en kun je tentamens afleggen. Je kunt er ook studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. 
Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden!

Starten

Je startmoment is afhankelijk van je vastgestelde vakkenpakket.

Voorkennis

Er worden diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen gebruikt, passieve kennis van de Engelse taal is dus noodzakelijk. 

Toelating

Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je studeren bij de Open Universiteit. Voordat je kunt starten, is goedkeuring door de Commissie voor de examens vereist. Hiervoor moet je het Aanvraagformulier Open bachelor Psychologie indienen. Nadat je een officiële toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je per cursus aanmelden.
 
Bij Meer info (rechtermenu) vind je de regeling (met specifieke toetsingscriteria), het aanvraagformulier en meer informatie over de samenstelling van het verplichte deel, het verbredingspakket en de mogelijkheden voor invulling van het vrije gedeelte.

Vrijstelling

Je kunt op grond van eerder behaalde universitaire studiepunten vrijstelling aanvragen. Wanneer je bepaalde vakken aan een andere universiteit hebt gevolgd, kun je deze dus mogelijk inbrengen in het programma.

Collegegeld

Bij de Open Universiteit betaal je collegegeld per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is.

Diploma

Je studeert af bij de faculteit Psychologie. Afronding van dit programma leidt tot een getuigschrift gelijkwaardig aan dat van de reguliere bachelor.  
Let op: het is wettelijk gezien niet mogelijk een getuigschrift te behalen van zowel een Open bachelor als een reguliere bachelor van hetzelfde wetenschapsgebied. Wanneer je op grond van een getuigschrift Open bachelor wil doorstromen naar de master Psychologie, neem dan contact op met een studieadviseur om te informeren naar de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Mogelijk moet je nog aanvullende verplichte vakken volgen. 

Titel

Bachelor of Science (BSc). Deze titel is internationaal erkend.
Voor wie in België woont of werkt: het niveau van elk Nederlands bachelor- en masterdiploma is gelijkwaardig aan dat van een Belgische bachelor en master. Je mag je dus Bachelor of Science of Master of Science noemen (BSc/MSc). De masteropleiding in België is echter tweejarig en bestaat uit 120 in plaats van 60 studiepunten. 
Kijk op ou.be voor meer informatie en neem altijd contact op met een studiecentrum in Vlaanderen voordat je toelating aanvraagt.

Contact

Overweeg je om een Open bachelor bij Psychologie te gaan volgen, neem dan contact op met één van onze studieadviseurs van de faculteit Psychologie. Je kunt ook deelnemen aan een online open middag die we regelmatig organiseren.