null Onderwijs ontwerpen om altijd en overal leren mogelijk te maken

OW_SeamlessLearning_14300_head_large.jpg
Digital Learning
Onderwijs ontwerpen om altijd en overal leren mogelijk te maken
Leren doe je niet alleen in formele onderwijssituaties, maar ook in professionele en privé omgevingen. Dat gegeven is het startpunt van Seamless learning. Het onderwijskundig ontwerp vanuit het Seamless learning-perspectief houdt in dat je het leren in de verschillende situaties met elkaar verbindt en ondersteunt, om het leereffect te vergroten. Ellen Rusman stelt een ontwerpparadigma voor om dat soort onderwijs te ontwikkelen.

Seamless Learning: levenslang doorlopend leren

Kinderen leren niet alleen op school. Ze leren door trial en error, door te imiteren en uit te proberen, door te spelen en te ontdekken, gedreven door nieuwsgierigheid, zich bijsturend na gemaakte fouten. Voor volwassenen geldt dat eigenlijk nog steeds: we leren door te denken en te doen en door terug te kijken op onze persoonlijke ervaringen. Dat gebeurt niet uitsluitend in onderwijssituaties, en het gebeurt bovendien vaak als een sociaal proces van betekenis geven. Het is daarnaast belangrijk voor leren om abstracte concepten (theorie) te koppelen aan concrete praktische ervaringen (leren). Dat maakt leren betekenisvol, persoonlijk, motiverend, toegepast en duurzaam. Daarom proberen we vanuit een 'seamless' leren perspectief naar het ontwerp van zowel leer- als ondersteuningsprocessen te kijken.

De mogelijkheden van techniek benutten

Ellen Rusman stelt een ontwerpparadigma voor om dat soort onderwijs te ontwikkelen. Dat doet ze in een keynote tijdens het 27e jaarcongres van het Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (GMW) dat plaatsvindt van 24 tot en met 26 augustus 2020 in Winterthur. Het thema van het congres is Seamless Learning – levenslang, doorlopend leren mogelijk maken. In de praktijk blijven de leerervaringen in de verschillende omgevingen nog van elkaar gescheiden. (Mobiele) technologieën bieden kansen om continuïteit in leren mogelijk te maken en ervaringen in verschillende omgevingen met elkaar te verbinden. Maar die kansen worden nu nog nauwelijks benut in het (hoger) onderwijs.

Ontwerpparadigma

Ellen Rusman gaat in haar keynote in op het mogelijk maken van seamless learning vanuit het ontwerpperspectief. Ze bespreekt de potentiële meerwaarde van continuïteit in het leren en in leerondersteuning. Ze geeft voorbeelden en good practices uit verschillende leercontexten en bekijkt 'seamless learning' vanuit een ontwerpperspectief. Vooruitkijkend schetst ze hoe het seamless learning ontwerpparadigma kan helpen om de toekomst van levenslang leren en het hoger (afstands)onderwijslandschap vorm te geven. 

Zie voor meer informatie de conferentiesite.