null Onderzoek: Hoe doet de eerste generatie AGORA-leerlingen het?

OW_Event_Niekee_head_large.jpg
Leren
Onderzoek: Hoe doet de eerste generatie AGORA-leerlingen het?
In het schooljaar 2014-2015 is in Roermond AGORA van start gegaan. AGORA biedt leerlingen van vmbo tot en met gymnasium persoonlijke leerroutes zonder vakken, lesrooster, cijfers, lesmethoden en rapporten. Het Welten-instituut volgde deze unieke en grensverleggende onderwijsinnovatie in dat eerste schooljaar en bracht daar een rapport over uit: Tegels van Agora. In het schooljaar 2017-2018 doen de eerste leerlingen eindexamen. Opnieuw gaat het Welten-instituut AGORA volgen. De provincie Limburg heeft daarvoor een budget beschikbaar gesteld vanuit de Innovatieregeling De Vrijplaats.

Diplomagarantie

De eerste AGORA-leerlingen (vooral vmbo) doen dit jaar eindexamen. Dat doen ze volgens het reguliere examensysteem. Voor AGORA is dat spannend, maar ook voor de hele buitenwacht die AGORA van nabij volgt. Agora heeft immers de leerlingen de garantie gegeven dat zij op het niveau van het advies van de basisschool hun examen kunnen afleggen. Het Welten-instituut gaat in kaart brengen wat AGORA deze leerlingen heeft gebracht. Daarbij gaat het niet alleen om de examenresultaten op zich, maar ook en vooral om de specifieke competenties van AGORA-leerlingen in vergelijking met andere leerlingen. Verder komen vragen aan bod als: Hoe hebben zij AGORA ervaren? En wat zijn hun toekomstplannen?

Maak kennis met AGORA.

Download de rapporten van prof. dr. Jos Claessen:

Tegels van Agora: verslag van het eerste jaar van een grensverleggende onderwijsinnovatie

Agora en de eerste horden: tussenbalans na vier jaar van grensverleggende onderwijsinnovatie en de eerste eindexamens

Prof. dr. Jos Claessen is hoogleraar bij het Welten-instituut, het expertisecentrum voor leren, doceren en technologie van de Open Universiteit.