null Onderzoek: Hoe kunnen we eenzaamheid onder mantelzorgers verkleinen?

PSY_Dementie_mantelzorg_17589_head_large.jpg

Onderzoek: Hoe kunnen we eenzaamheid onder mantelzorgers verkleinen?

Zorgen voor een naaste kan veel voldoening geven. Tegelijkertijd kan het voor de mantelzorgers om allerlei redenen ook een eenzame taak zijn. Onderzoekers van de Open Universiteit maken deel uit van een team dat wil weten hoe eenzaamheid onder mensen die intensieve mantelzorg geven eruitziet en hoe je hun situatie kunt verbeteren.

Eenzame taak

Intensief een naaste verzorgen geeft voldoening, maar betekent vaak ook weinig tijd voor jezelf, onbegrip van vrienden en kennissen, en het gevoel er alleen voor te staan. Dit zijn maar een paar voorbeelden van de problemen waar mantelzorgers tegenaan lopen en die kunnen resulteren in eenzaamheid: cijfers laten zien dat onder mantelzorgers eenzaamheid vaak voorkomt. Eenzaamheid heeft niet alleen impact op de mantelzorger zelf, maar ook op degene die de zorg ontvangt. En met de groeiende vraag naar mantelzorg is eenzaamheid onder mantelzorgers ook een maatschappelijk probleem.

Ongebruikelijke zorg

De Open Universiteit is één van de partners in een consortium dat binnenkort een nieuw vijfjarig onderzoeksproject naar dit onderwerp aftrapt. Vanuit de Open Universiteit maken Anke Oenema, Roy Willems, Janet Boekhout en Marianne Simons deel uit van het onderzoeksteam. De groep focust zich op een breed scala van mantelzorgers, ook mantelzorgers die langdurig intensieve en/of complexe zorg verlenen in een fase van hun leven waarin dat niet zo gebruikelijk is, zoals bijvoorbeeld ouders van kinderen met een beperking, en jongvolwassenen die een naaste hebben met een chronische aandoening. De onderzoekers willen weten hoe eenzaamheid in deze groepen eruit ziet en wat er gedaan kan worden om de situatie van deze mantelzorgers te verbeteren. Ook is een van de doelen om meer bewustzijn te creëren bij werkgevers, scholen, professionals en de brede maatschappij.

Nationale Wetenschapsagenda

Het onderzoeksproject wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van NWO. De onderwerpen op deze agenda zijn tot stand gekomen door inbreng van zowel wetenschappers als het brede publiek. Dit project past binnen het thematische NWA-programma 'eenzaamheid', een programma dat als doel heeft beter te begrijpen hoe eenzaamheid bij verschillende groepen in de samenleving eruit ziet en wat mogelijke oorzaken en oplossingen zijn.

Samenwerking

Het consortium bestaat uit onderzoeksinstellingen én praktijkpartners. Naast de Rijksuniversiteit Groningen (penvoerder) en de Open Universiteit zijn dat Hogeschool Rotterdam, Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO), Sch(ouders), MantelzorgNL, Dwarslaesie Organisatie Nederland, ALS patiëntenvereniging, Parkinson Vereniging en UMC Utrecht/ De Hoogstraat.