null Onderzoek naar geautomatiseerd scriptloos testen van software

INF_INTUITESTBEDS2019_11472_head_large.jpg
Onderzoek naar geautomatiseerd scriptloos testen van software
Tanja Vos, hoogleraar software engineering aan de faculteit Bètawetenschappen van de Open Universiteit, ontvangt een NWO-financiering voor een onderzoeksproject dat geautomatiseerde hulpmiddelen gaat ontwikkelen die het bouwen van tests eenvoudiger maakt. Het project met de naam 'AUTOLINK: Automated Unobtrusive Techniques for LINKing requirements and testing in agile software development' ontvangt samen met nog 5 andere projecten gelden uit het Open Technologieprogramma (OTP). Vos werkt voor dit onderzoek samen met Fabiano Dalpiaz, universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht.

Lagere kwaliteit software

Hoewel de meeste softwareontwikkelaars weten hoe belangrijk het is om specificaties te bepalen en tests te ontwikkelen en onderhouden die zijn afgestemd op die specificaties, blijkt dit in de praktijk zelden te gebeuren. Korte release-cycli en de kosten voor het schrijven van deze tests, zijn vaak de oorzaak hiervan. Met als gevolg: een lagere kwaliteit van software.

Nieuwe manier van software testen

AUTOLINK gaat de mogelijkheid onderzoeken om software te testen waarbij het niet meer nodig is om testscripts te onderhouden. Met behulp van intelligente instrumenten, aangedreven door natuurlijke taalverwerking en machine learning, kan de uitgevoerde software worden gekoppeld aan de gestelde specificaties. De instrumenten bepalen vervolgens in welke mate het softwaresysteem aan de voorwaarden voldoet.

User stories

Om te achterhalen wat softwareontwikkelaars precies nodig hebben bij het implementeren en testen, wordt gebruik gemaakt van user stories. Met behulp van deze informatie, wordt de mogelijkheid bekeken om te testen op het niveau van de gebruikersinteractie. Deze aanpak maakt gebruik van intelligente agenten die de gebruiker nabootsen en beslissen wat er vervolgens getest moet worden door middel van verschillende actie selectie mechanismen.

Samenwerking met Universiteit Utrecht

In dit project werkt het onderzoeksteam van de Open Universiteit samen met een team van de Universiteit Utrecht. De twee groepen richten zich op verschillende, maar complementaire deelgebieden van software engineering. Tanja Vos en haar onderzoeksteam van de Open Universiteit ontwikkelt geautomatiseerd scriptloos testen. Fabiano Dalpiaz kijkt met zijn groep onderzoekers naar requirements engineering (RE-Lab) aan de Universiteit Utrecht. Binnen het project komt bij de Open Universiteit binnenkort een promotieplek beschikbaar.

Open Technologieprogramma

In totaal ontvingen 6 onderzoeksprojecten in mei 2022 gezamenlijk 4 miljoen euro binnen het programma OTP, onderdeel van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen; organisaties aangesloten bij de onderzoeksprojecten investeren in totaal 1,3 miljoen euro. Het OTP financiert onderzoek dat gericht is op toepassing in de praktijk. Het programma geeft bedrijven en andere organisaties een laagdrempelige manier om aan te sluiten bij wetenschappelijk onderzoek dat moet leiden tot toepasbare kennis. Naast financiering van het NWO ontvangt het project ook financiering van vier bedrijven die meewerken aan het project.