null TestSense: kwaliteitsbewuste, doelgerichte testers opleiden

INF_13000_10251_abstract_head_large.jpg

TestSense: kwaliteitsbewuste, doelgerichte testers opleiden

Software systemen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. De kwaliteit van die systemen is – soms letterlijk - van levensbelang. Maar informaticaopleidingen leiden studenten op tot goede ontwikkelaars, niet tot goede testers. Het project TestSense van de Open Universiteit wil daar verandering in brengen.

Te laat, te weinig, te saai

In vroege stadia van informaticatrainingen wordt er vaak te laat aandacht gevraagd voor testen, waardoor studenten al slechte gewoontes hebben aangeleerd. Dikwijls zijn er geen specifieke cursussen rond testen en wordt het ‘meegenomen’ in andere cursussen. En studenten vinden testen vaak saai. Er zijn wel al stappen gezet om dit te veranderen, maar recente studies laten zien dat er nog maar weinig vooruitgang is geboekt als het erom gaat studenten te motiveren om kwaliteitsbewuste, doelgerichte testers te worden.

Radicaal anders

Een van de problemen is dat we testen vaak op dezelfde hetzelfde onderwijzen als ontwikkelen van systemen. Dit leidt tot onvoldoende en gebrekkige testen, en ongemotiveerde studenten. Het TestSense project gaat het radicaal anders doen en een innovatief educatief programma voor testen ontwikkelen. Een programma dat de focus verandert van alleen "leren over testen" naar "leren om een kwaliteitsbewuste, doelgerichte tester te zijn". De te ontwikkelen componenten moeten ingebed worden in het hele curriculum en in alle cursussen, zowel op bachelor- als masterniveau. En testen, omgaan met testresultaten en kwaliteitsbewustzijn moeten vaste onderdelen gaan uitmaken van de examencriteria.

Wat doet de testprofessional?

De eerste stap in het project is inzicht krijgen in het proces dat ervaren testers doormaken als ze systemen testen. Daartoe laten de onderzoekers authentieke taken uitvoeren enerzijds door ervaren testers, anderzijds door studenten. Door middel van online metingen, eyetracking en hardop denken, krijgen ze inzicht in het verschil in aanpak tussen ervaren testers en beginners: hoe passen ze hun kennis toe en hoe verwerken ze de opdrachten? De volgende vraag is welke patronen er zitten in die verschillen om zo te concluderen welke ondersteuning beginners nodig hebben.

Het projectteam van TestSense bestaat uit onderzoekers van de faculteiten Bètawetenschappen en Onderwijswetenschappen. Tanja Vos, hoogleraar Software Engineering, coördineert het project. dat een looptijd heeft van 42 maanden. Het project, dat onderdeel uitmaakt van de interne kwaliteitsagenda, start 1 juli 2023.