null Onderzoek naar openbare registers in opdracht van het WODC

RW_Onderzoek_registers_16287_head_large.jpg

Onderzoek naar openbare registers in opdracht van het WODC

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) heeft de Open Universiteit, opdracht gegeven voor het opstellen van een onderzoeksrapport over ‘Openbare registers Justitie en Veiligheid en de rechtspraak in relatie tot gegevensbescherming’.

Zorgen over bescherming van de privacy

Zonder dat we ons er altijd van bewust zijn, wordt er veel informatie over ons openbaar gemaakt. Zo is bijvoorbeeld van rechtswege besloten dat bepaalde gegevens over onder meer huwelijksvermogen, gezag, faillissement, bewind of curatele van mensen in sommige gevallen openbaar moeten zijn. De gegevens staan in openbare registers die iedereen kan raadplegen. De beheerders van verschillende registers, met name die van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Raad voor de rechtspraak, hebben hun zorgen geuit over de openbare registers in het digitale tijdperk en de bescherming van privacy. Zorgen die worden gedeeld door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP heeft, mede naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin het een streep zette door het openbare karakter van het UBO-register, in een aantal brieven de verschillende ministeries al aangespoord om tot een herbeoordeling te komen van de openbaarheid van de openbare registers die onder haar verantwoording vallen. 

Veertien openbare registers onder de loep

Als reactie op de zorgen en de vragen van de Autoriteit Persoonsgegevens naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie, heeft het WODC de Open Universiteit opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de openbaarheid van enkele registers. Een onderzoeksteam van de OU gaat veertien door het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Raad voor de rechtspraak geselecteerde openbare registers nader bekijken. Het doel is te beoordelen of de openbaarheid van deze registers verenigbaar is met het gegevensbeschermingsrecht, waarbij mogelijke privacybeschermende maatregelen worden meegenomen. De bevindingen zullen worden uiteengezet in een onderzoeksrapport dat eind dit jaar wordt opgeleverd.

Het onderzoeksteam van de Open Universiteit dat het onderzoek gaat uitvoeren staat onder leiding van prof. mr. Anna Berlee, met dr. Sien Devriendt als projectcoördinator en omvat dr. Laura Drechsler, dr. René Mahieu, mr. Mirella Peereboom-van Drunick, dr. Michele Reumers, dr. Mark Visser, dr. Derk Venema, prof. mr. Gerrit-Jan Zwenne en een student-assistent van de Faculteit Rechtswetenschappen en dr. Fabian van den Broek van de Faculteit Bètawetenschappen. Daarnaast is er een onafhankelijke Begeleidingscommissie aangesteld.