null Onderzoekers Welten-instituut presenteren paper tijdens conferentie in Sydney

OW_LAK_14287_head_large.jpg
Onderzoekers Welten-instituut presenteren paper tijdens conferentie in Sydney
Learning analytics, het verzamelen en presenteren van cijfers over studenten en studeergedrag, begint steeds meer het laboratorium te verlaten en een plaats te krijgen in de echte wereld. Dat houdt ook in dat succes en mislukking niet alleen meer afhankelijk zijn van technische criteria, maar ook van de mate waarin ze geadopteerd worden en effectief zijn in scholen, universiteiten en bedrijven. De Learning Analytics and Knowledge (LAK) conferentie richt zich dan ook op dit aspect. De conferentie vindt plaats van 5 tot 9 maart 2018 in Sidney, Australië. Een aantal Welten-onderzoekers presenteert tijdens deze conferentie een paper over het inrichten van een Learning Analytics dashboard. De paper is genomineerd als beste onderzoekspaper.

Learning analytics dashboard

Een typische manier om learning analytics aan te bieden aan de lerenden is via een dashboard. Daarop krijgen ze cijfers te zien over zichzelf, hun leeractiviteiten en de leeractiviteiten van hun mede-lerenden (peers). Maar hoe ontwerp en evalueer je zo’n dashboard? Ioana Jivet, Maren Scheffel, Marcus Specht en Hendrik Drachsler, onderzoekers van het Welten-instituut onderzochten in hoeverre de theorieën en modellen van de onderwijswetenschappen gebruikt zijn bij het ontwikkelen van dit soort dashboards. Ze stelden vast dat dat maar heel beperkt is gebeurd. Verder zien ze dat lerenden het vergelijken met andere lerenden (peers) lang niet altijd positief beoordelen. Op basis van hun onderzoek formuleren de auteurs een set van aanbevelingen voor het ontwerp en de evaluatie van learning analytics dashboards voor lerenden.

Meer informatie

Ioana Jivet, Maren Scheffel, Marcus Specht, and Hendrik Drachsler. 2018. License to evaluate: Preparing learning analytics dashboards for educational practice. In Proceedings of International Conference on Learning Analytics and Knowledge, Sydney, NSW, Australia, March 7–9, 2018 (LAK ’18), 10 pages. Voor meer informatie over de LAK conferentie kunt u terecht op de conferentiesite.