null Onderzoeksproject 'Floating Future' gehonoreerd door NWO

RW_Wonen_op_water_UVN_head_large.jpg

Onderzoeksproject 'Floating Future' gehonoreerd door NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in totaal 5.3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het onderzoeksprogramma Floating Future. Het onderzoek gaat de komende vijf jaar plaatsvinden.

Penvoerder van het programma is MARIN – Maritiem Onderzoeksinstituut Nederland. De uitvoering ligt in handen van een consortium dat bestaat uit kennisinstituten, NGO’s, bedrijfsleven en overheid. Pernille van der Plank, hoogleraar Goederenrecht aan de Open Universiteit, maakt deel uit van het onderzoeksteam.

Hoe kunnen we ons dichtbevolkte land leefbaar houden?

Ruimte is schaars in Nederland. En klimaatverandering en zeespiegelstijging zet de schaarse ruimte in Nederland verder onder druk. Zo’n 60% van ons land is nu al kwetsbaar voor overstromingen, terwijl er tevens een toenemende vraag is naar ruimte voor wonen, industrie, energietransitie en voedselproductie.

Nederland is een waterrijk land. Behalve risico’s, biedt het water ook kansen voor nieuwe vormen van veilig ruimtegebruik, zoals voor grootschalig drijvend bouwen. Om dit op de benodigde schaal te kunnen toepassen is meer kennis nodig over de techniek en governance van drijvend bouwen en ook over de ecologische effecten.

Het onderzoeksprogramma 'Floating Future' onderzoekt vanuit governance, technologie en ecologie hoe we drijvend bouwen op grote schaal mogelijk kunnen maken en wat de sociale acceptatie hiervan is. Hiertoe zullen drijvende klimaatadaptieve perspectieven ontwikkeld worden voor het binnenland (IJmeer), havensteden en de Noordzee.

Pernille van der Plank

Prof. mr. Pernille van der Plank is hoogleraar Goederenrecht bij de faculteit Rechtswetenschappen. Zij is gespecialiseerd in goederenrechtelijke vraagstukken bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving en adaptatie aan klimaatveranderingen, met als hoofdthema's: circulair bouwen, de energietransitie en (bouwen op) water. Hierover heeft zij veelvuldig gepubliceerd in nationale en internationale tijdschriften en zij is een veel gevraagd spreker over deze onderwerpen.

In januari 2022 ontving zij, eveneens met een multidisciplinair consortium, een NWO-subsidie van 1,5 miljoen euro voor een onderzoek naar het opschalen van private en collectieve wateropslag.