null Kijk het webinar terug: Drijvende steden: Ligt de toekomst ervan in handen van juristen?

RW_Webinar_Drijvende_steden_head_large.jpg
Kijk het webinar terug: Drijvende steden: Ligt de toekomst ervan in handen van juristen?
In haar webinar ging prof. mr. Pernille van der Plank, hoogleraar Privaatrecht, in op de ontwikkeling van drijvende steden en welke vraagstukken dat juridisch oplevert. Het webinar, dat plaatsvond op maandag 7 november 2022, was middels een livestream te volgen. De opname is nu terug te kijken.

Inhoud

Wonen we in de toekomst in een drijvende stad? Klimaatveranderingen, zeespiegelstijging, de stikstofproblematiek en het woningtekort zet de schaarse ruimte in Nederland verder onder druk. Opschaling van drijvende ontwikkelingen zou een oplossing kunnen bieden voor nieuwe bouwgrond, zonder bestaande natuurgebieden op te hoeven offeren. Veel grote steden liggen aan water en kampen met ruimtetekort. Hoeveel zouden deze steden uit kunnen breiden wanneer we drijvende woonwijken of zelfs gehele drijvende steden zouden gaan ontwikkelen? Toch wordt water tot op heden veelal niet betrokken in omgevingsplannen. In dit webinar zal worden ingegaan op de privaatrechtelijke beperkingen voor de creatie van grootschalige drijvende bouwwerken en zal eveneens ingegaan worden op het door Van der Plank en Ploeger ontworpen wijzigingsvoorstel om deze beperkingen in het burgerlijk wetboek op te heffen, teneinde de ontwikkeling van drijvende steden mogelijk te maken.

Kijk het webinar terug

Over de spreker

Prof. mr. P.J. (Pernille) van der Plank is hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Goederenrecht, aan de Open Universiteit. In deze functie zal zij bijdragen aan de ontwikkeling van hoogwaardig en vernieuwend onderwijs en onderzoek op het gebied van het privaatrecht (het goederenrecht in het bijzonder) en duurzaamheid. Daarnaast is ze als adviseur verbonden aan de praktijkgroep Real Estate van Houthoff.