null Onderzoek naar opschalen van private en collectieve waterberging voor landbouwsystemen

RW_Onderzoek_Opschalen_Waterberging_Landbouw_20538_head_large.jpg
Onderzoek naar opschalen van private en collectieve waterberging voor landbouwsystemen
Nederland ervaart langzamerhand de gevolgen van klimaatverandering. Droogte en hevige regens wisselen elkaar snel af met alle gevolgen van dien, onder andere voor de landbouw. Watermanagement staat dan ook weer hoog op de agenda. Hoogleraar Pernille van der Plank (Open Universiteit) maakt deel uit van een multidisciplinair consortium dat onderzoek gaat doen naar het opschalen van private en collectieve waterberging. NWO heeft voor dit onderzoek een subsidie toegekend van 1,5 miljoen euro.

Living labs in Zeeland, de Achterhoek en Twente

In het project werken beleidsmakers, onderzoekers en grondgebruikers de komende vijf jaar samen in 'living labs'. Er komen labs in Zeeland, de Achterhoek en Twente. In die labs wordt participatief en interdisciplinair samengewerkt aan de ontwikkeling van kennis, modellen en methodologieën voor boeren, waterschappen, provincies en andere betrokkenen. Doel is deze partijen te ondersteunen bij het opschalen van private en collectieve wateropslag voor robuuste(re) landbouwsystemen. In het project komen landbouwkundige, hydrologische, juridische en beleidsmatige kennis en inzichten op een innovatieve manier samen met de kennis en inzichten van de dagelijkse praktijk in het veld.

Promotieonderzoek

In het kader van het project start per 1 december 2022 Dianthe Verhoef een promotieonderzoek naar de juridische vraagstukken die spelen rondom het opschalen van wateropslag. Ze doet dit onder begeleiding van Pernille Van der Plank, hoogleraar Privaatrecht in het bijzonder Goederenrecht van de Open Universiteit, en Marleen van Rijswick van de Universiteit Utrecht.

Over het project

Het project met de titel UPWAS (Upscaling private and collective water storage) heeft een looptijd van vijf jaar. Het projectconsortium bestaat uit: Wageningen University (coördinator), Open Universiteit, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, Van Hall Larenstein UAS, Aequator Groen & Ruimte, Houthoff B.V., de Waterschappen Scheldestromen, Vechtstromen en Rijn&IJssel, Provincie Zeeland en Gelderland, I&W en boerensamenwerkingsverbanden VALA, de Waterhouderij Walcheren, Mineral Valley Twente, de Marke. Het onderzoek wordt gesubsidieerd vanuit het NWO (KIC call Climate robus production systems and water management).