null Ontwikkeling van een expertnetwerk implementatie: hoe bereik je moeilijk bereikbare doelgroepen?

PSY_SymposiumOuderen_691905686_head_large.jpg
Ontwikkeling van een expertnetwerk implementatie: hoe bereik je moeilijk bereikbare doelgroepen?
Een programma maken om ouderen aan het bewegen te krijgen is stap één. Bewijzen dat dat programma ook echt effectief is, zou je stap 2 kunnen noemen. Maar hoe zorg je er vervolgens voor dat de mensen waar het programma voor bedoeld is, het ook echt gaan gebruiken? Vaak bereik je met een interventie degenen die al redelijk actief zijn. Maar hoe bereik je degenen die moeite hebben met actief zijn? Dat is de onderzoeksvraag waarmee de vakgroep Gezondheidspsychologie samen met een groep praktijkpartners aan de slag gaat.

Effectief, maar op zoek naar match met de praktijk

Alweer een aantal jaar geleden ontwikkelde de vakgroep Gezondheidspsychologie Actief Plus. Actief Plus geeft een geautomatiseerd advies-op-maat aan 50-plussers met als doel hen meer te laten bewegen. Dat het programma effectief is, is al meerdere malen bewezen. Praktijkpartners als GGD, Huis voor de Sport Limburg en NL Actief erkennen het belang van Actief Plus en ondersteunen het. De interventie geeft 50-plussers op maat gemaakt adviezen, waarin regionale mogelijkheden om te kunnen bewegen worden meegenomen. Toch lukt maar beperkt om de mensen voor wie het bedoeld is te bereiken.

Moeilijk bereikbare ouderen bereiken

Hoe kun je zo’n moeilijk bereikbare, inactieve en kwetsbare doelgroep het beste bereiken? Welke wervingsstrategieën zet je hier voor in? En welke praktijkpartners kunnen hier een rol in spelen? En wat moet er veranderd worden aan Actief Plus, zodat het de doelgroep bereikt en langdurige implementatie logischer is? Samen met praktijkpartners die een blijvende rol kunnen en willen spelen bij de implementatie van Actief Plus gaan de onderzoekers van de Open Universiteit op zoek naar antwoorden. Hoe kun je het implementeren van een interventie in de praktijk het beste aanpakken? Bestaande wetenschappelijke kennis over implementatietrajecten en ervaringen van succesvolle implementaties worden daarbij gebruikt.

Experts opleiden

Binnen het landelijke Implementatienetwerk Sport en Bewegen, georganiseerd door ZonMW, worden diverse wetenschappers via masterclasses en ervaringsgroepen opgeleid tot expert op het gebied van het implementeren van sport- en beweeginterventies. De kennis die hier wordt opgedaan wordt vervolgens weer gedeeld met en getoetst bij diverse praktijkorganisaties. Verder wordt de kennis in de praktijk getoetst door Actief Plus te verbeteren, op te schalen, en te borgen. Vanzelfsprekend wordt ook weer getoetst of die aanpassingen en die aanpak succesvol zijn en worden de bevindingen weer gedeeld. Zo wil het projectteam expert worden, maar ook nieuwe experts opleiden in het bereiken van inactieve, moeilijk bereikbare kwetsbare doelgroepen en het implementeren van interventies. Uiteindelijk doel is te komen tot een breed, landelijk netwerk van implementatie-experts op het gebied van sport en bewegen. Dit netwerk bestaat in eerste instantie uit 14 deelnemers van verschillende onderzoeksinstituten, waaronder de Open Universiteit.

Sport en Bewegen

Het opzetten van het netwerk van experts wordt ondersteund vanuit door het ZonMW onderzoeksprogramma Sport en Bewegen. Het project loopt van 1 september 2021 tot 1 maart 2024.