null Oogbewegingsregistratie in onderwijsonderzoek: baten en zorgpunten

OW_Eyetracking_12988_head_large.jpg
Leren
Oogbewegingsregistratie in onderwijsonderzoek: baten en zorgpunten
Door oogbewegingen te volgen, zie je hoe het leren gebeurt. Je ziet het leerproces en niet alleen het leerresultaat. Oogbewegingsregistratie, oftewel eye-tracking, is zelfs de enige manier waarop we dat proces kunnen volgen. OU-hoogleraar Halszka Jarodzka is expert op het gebied van eye-tracking. Ze vertelt tijdens een online conferentie over de voordelen van deze methode, maar ook over de punten van zorg.

Beter begrip van het leerproces

Van 12 tot 14 april organiseren de TU Kaiserslautern en de Charles University van Praag een online meeting volledig gewijd aan Eye tracking in Science Education Research. Halszka Jarodzka is een van de genodigde keynote sprekers. In haar presentatie 'Eye-tracking in Educational Science: What is there to gain and what is there to worry about?' laat ze aan de hand van voorbeelden zien hoe eye-tracking helpt om beter begrip te krijgen van de onderliggende processen bij het leren, maar ook bij het testen en bij expertiseontwikkeling.

Toekomstplannen en risico’s

Halszka Jarodzka vertelt in haar presentatie wat de onderzoeksagenda is voor de komende tijd. Op die agenda staat onder andere het ontwikkelen van richtlijnen voor onderwijsvideo's, het combineren van eye-tracking met learning analytics en het gebruik van multimedia in toetsen. Maar ze bespreekt ook de mogelijke risico’s, zoals het over-interpreteren van de betekenis van eye-tracking data of het schenden van data privacy.

Kijk voor meer informatie op de conferentiesite.