null EduEye: Workshop on Eye Tracking in Learning and Education

OW_Eyetracking_12988_head_large.jpg
EduEye: Workshop on Eye Tracking in Learning and Education
Tussen 8 en 11 juni 2022 vindt bij de Universiteit van Ulm (Duitsland) de workshop EduEye plaats, een online workshop over oogbewegingregistratie in leren en onderwijs. Halszka Jarodzka verzorgt er de keynotelezing.

Gebruik van eye tracking in het onderwijs

Oogbewegingsregistratie (eye tracking) biedt vele mogelijkheden om onderwijs en leren te ondersteunen. Halszka Jarodzka, hoogleraar bij de Open Universiteit, is een van de 'early adopters' van oogbewegingsregistratie in de onderwijswetenschappen. Ze onderzoekt hoe deze techniek kan helpen leren, testen en onderwijs te begrijpen en te verbeteren. Daarbij heeft ze speciale aandacht voor visuele expertise: hoe ontstaat en ontwikkelt die expertise, een fenomeen dat ze momenteel bestudeert op het vlak van klassenmanagement. Ze bestudeert tevens hoe lerenden het lesmateriaal verwerken en hoe je met die informatie het ontwerp kunt verbeteren. Tot slot richt haar Onderzoek zich op het gebruik van multimedia in online testen en hoe dat het proces en de prestaties kan beïnvloeden.

Over de conferentie

De workshop EduEye vindt plaats tussen 8 tot 11 juni 2022 en wordt online gehouden. Ze richt zich op onderzoekers en professionals vanuit zowel de onderwijswetenschappen als psychologie, mens-computer-interactie, informatica, eye tracking methodologie, etc. Hou de conferentiesite in de gaten voor de laatste informatie.

Oogbewegingsregistratie en onderwijs

Tijdens de EARLI conferentie in 2021 gaf Jarodzka een (Engelstalige) presentatie over de mogelijkheden van oogbewegingsregistratie voor het onderwijs.