null Open Universiteit met Limburgs onderwijsveld aan de slag met post-coronaonderwijs

OW_11482_E-learning_head_large.jpg
Leren
Open Universiteit met Limburgs onderwijsveld aan de slag met post-coronaonderwijs
Corona heeft in het onderwijs allerlei digitale ontwikkelingen in gang gezet. Nu de pandemie langzaam aan zijn einde begint te komen is de vraag hoe we het goede van die ontwikkelingen kunnen behouden. De Open Universiteit gaat aan de slag met het Limburgse onderwijsveld om een antwoord te vinden op deze en andere digitaliseringsvragen. Dat gebeurt in het kader van de Educatieve Agenda Limburg.

Onderwijs post-corona: online en offline

De COVID-19 pandemie heeft ervoor gezorgd dat achterstanden ontstonden in het onderwijs, dat docenten en leerlingen/studenten elkaar niet meer konden ontmoeten en dat op korte termijn allerlei digitale leeromgevingen werden opgezet om het onderwijs doorgang te kunnen laten vinden. Nu de pandemie langzaam aan zijn einde begint te komen is de vraag hoe we het goede kunnen behouden van de digitale ontwikkelingen die we hebben doorgemaakt. Hoe kunnen we bijvoorbeeld in het post-coronatijdperk digitaal onderwijs effectief combineren met fysiek onderwijs in blended learning? Hoe verschilt de online didactiek van offline didactiek en hoe kunnen we het leerproces optimaal ondersteunen? En wat betekent dit alles voor de opleiding en professionalisering van onderwijsprofessionals? Met deze en andere vragen gaat de Open Universiteit in nauwe samenwerking met partners uit het Limburgse onderwijsveld aan de slag de komende jaren. Dat gebeurt in het kader van de Educatieve Agenda Limburg.

EAL innovatiewerkplaats: impact van digitalisering van het onderwijs

Sinds 2014 is de Open Universiteit partner in de Educatieve Agenda Limburg (EAL), waarin alle Limburgse onderwijskolommen van primair tot wetenschappelijk onderwijs samenwerken. De doelstelling is goed onderwijs en een efficiënte aansluiting op de Limburgse arbeidsmarkt.

De EAL is in 2021 in een nieuwe fase beland waarin ze wil doorgroeien naar een duurzaam Center of Expertise waarin praktijk, beleid en onderzoek naar onderwijs elkaar op een organische manier weten te vinden. In deze nieuwe opzet worden verschillende innovatiewerkplaatsen opgericht en vinden activiteiten plaats binnen drie centrale pijlers. De Open Universiteit is kartrekker van één van deze pijlers, namelijk de impact van digitalisering van het onderwijs. Gino Camp, onderzoeker bij de Faculteit Onderwijswetenschappen is coördinator van deze pijler.

6 juli 2021 webinar grand challenges digitalisering van het onderwijs

Op dit moment wordt geïnventariseerd welke Limburgse projecten er al bestaan op dit gebied. In het volgende EAL webinar 'Limburg leert samen' op 6 juli wordt samen met het onderwijsveld verder gepraat over de grand challenges op het gebied van digitalisering van het onderwijs. Vervolgens worden nieuwe projecten opgestart met partners uit verschillende onderwijssectoren om het onderwijs in Limburg te ondersteunen en te innoveren.