null Open Universiteit op aardwetenschappelijke conferentie EGU22

NW_BodemWater_10840_head_large.jpg
Open Universiteit op aardwetenschappelijke conferentie EGU22
De Open Universiteit neemt van 23 tot 27 mei 2022 deel aan de jaarlijkse bijeenkomst van de Europese Geosciences Union (EGU) te Wenen. Na twee jaar online vindt deze wetenschappelijke bijeenkomst hybride plaats. Twee masterstudenten Environmental Sciences en twee jonge onderzoekers van de vakgroep Milieuwetenschappen, die valt onder de faculteit Bètawetenschappen, zijn dit jaar door de organisatie geselecteerd om hun onderzoeksresultaten te presenteren.

Deelname Open Universiteit

Masterstudent Luuk Timmer en junior-docent Ruben Hage presenteren ieder hun onderzoek voortkomend uit het H2020 EIFFEL project naar gebruik van klimaatdata, PhD-onderzoeker Borjana Bogatinoska laat haar jongste bevindingen zien uit haar promotieonderzoek binnen het Interreg Co-Adapt project, en (oud) MSc student Barbara Goudsmit presenteert haar MSc thesis bevindingen dat ze inmiddels voortzet als promovendus bij NIOZ en Universiteit Utrecht. Daarnaast participeren nog meer docenten van de Open Universiteit als co-auteur aan de conferentie. Met (pre-corona) meer dan 16.000 deelnemers is dit wereldwijd een van de grootste conferenties in de aardwetenschappen. Thema’s dit jaar liggen na aan het hart van het facultair interdisciplinair onderzoek, zoals Responsible data modelling for climate sciences, Local solutions that have global impact, en Impact of land use on food production and ‘natural’ hazards.

Klimaatadaptatie

In drie wetenschappelijke sessies presenteren Borjana Bogatinoska, Ruben Hage en masterstudent Luuk Timmer hun onderzoekswerk op gebied van klimaatadaptatie. Masterstudent Goudsmit voltooide recent haar afstudeeronderzoek aan de Open Universiteit naar paleoklimaat, dat zij uitvoerde in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Dit onderzoek zet ze nu voort als promotieonderzoek bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ te Yerseke/Texel) en de Universiteit Utrecht.

Bijwonen EGU22

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden om de EGU General Assembly virtueel bij te wonen. Masterstudenten kunnen gratis deelnemen. Meer informatie over registratie voor het evenement is terug te vinden op de website van EGU22. Tijdens de aardwetenschappelijke conferentie wordt in de sessies hybride gewerkt, waardoor je online kunt deelnemen.

EIFFEL

Het onderzoek van Luuk Timmer en Ruben Hage komt voort uit het meerjarige Europees onderzoeksproject EIFFEL. EIFFEL, onder leiding van de Technische Universiteit van Athene (ICCS), is een samenwerking van meerdere onderzoeksinstituten en professionals in vijf Europese studies naar toepassingen voor aardobservatie voor adaptatie aan en mitigatie van klimaatverandering. De Open Universiteit is verantwoordelijk voor het co-design en de gebruikersanalyse voor deze toepassingen binnen de vijf studiegebieden , en voor de modellering van de landgebruiksverandering binnen één van de studies: het beekstroomgebied Aa/Weerijs ten zuiden van Breda. Samen met IHE-Delft en Provincie Brabant wordt gekeken naar de impact van adaptatiemaatregelen in het waterbeheer op koolstofvastlegging in de bodem. Projectleider namens de Open Universiteit is universitair docent dr. ir. Angelique Lansu, met dr. Jikke van Wijnen als docent/examinator van Luuk Timmer en Ruben Hage en Borjana Bogatinoska als onderzoekers. Dit onderzoek valt binnen het onderzoeksprogramma LIRS van de faculteit Bètawetenschappen van de Open Universiteit. Het EIFFEL onderzoek loopt van 2021 tot 2024 en wordt gefinancierd door het EC Horizon 2020 programma (LC-CLA-19-2020-Bouwen aan een koolstofarme, klimaatbestendige toekomst: klimaatactie ter ondersteuning van de Overeenkomst van Parijs).

Co-Adapt

De presentatie van Borjana Bogatinoska komt voort uit haar promotieonderzoek binnen het meerjarige project Co-Adapt: Climate Adaption through Co-Creation. Co-Adapt wordt samen met de Open Universiteit uitgevoerd door een consortium van waterbeheerders uit Nederland, Engeland, Frankrijk en België. Eén van de acht beekstroomgebieden met haar stakeholders binnen deze studie is eveneens onderzoeksgebied in EIFFEL: het beekstroomgebied Aa/Weerijs. De Open Universiteit is verantwoordelijk voor het onderzoek binnen Co-Adapt en voor het digitale leren voor komende waterprofessionals, met universitair docent dr ir Angelique Lansu als projectleider, en dr Jean Hugé, Ruben Hage en Borjana Bogatinoska als onderzoekers. Dit onderzoek valt binnen het onderzoeksprogramma LIRS van de faculteit Bètawetenschappen van de Open Universiteit. Het Co-Adaptproject loopt van 2019 tot 2023 en wordt deels gefinancierd door het EU Interreg-programma 2Seas.

Dresden Nexus Conference 22

Overlappend met EGU22 vindt volledig online de Dresden Nexus Conference plaats, welke zich richt op het versterken van de Biodiversiteit tegelijk met de aanpak van andere uitdagingen in de samenleving (bijvoorbeeld klimaatverandering, stedelijke en regionale ontwikkeling, en circulaire economie). Op deze conferentie mag Borjana Bogatinoska haar deelonderzoek presenteren naar het gebruik van consensustechnieken in het gezamenlijk ontwerpen van natuurlijke oplossingen in waterbeheer. Bekijk voor meer informatie de conferentiepagina.

Sessies op EGU22 met Open Universiteit

Sessie op DNC22 met Open Universiteit

Daarnaast zijn op EGU22 de OU hoogleraren Stefan Dekker (Universiteit Utrecht), Carolien Kroeze (Wageningen Universiteit) en Jetse Stoorvogel (Wageningen Universiteit) (co)-auteur vanuit genoemde universiteit. Ook deze presentaties geven een inkijkje in het milieuwetenschappelijk onderzoek.

Vanuit ons EIFFELstudiegebied Aa/Weerijs presenteert de IHE-Delft de eerste resultaten: