null Open Universiteit start eerste master Gegevensbescherming en privacyrecht

RW_PR_GB_head_large.jpg
Open Universiteit start eerste master Gegevensbescherming en privacyrecht
Per 1 september 2022 gaat bij de Open Universiteit de nieuwe master Gegevensbescherming en privacyrecht van start. Het is de eerste volledige academische master over gegevensbescherming en privacyrecht in de Nederlandse rechtspraktijk.

Grote behoefte

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die de opleiding heeft geaccrediteerd, spreekt haar waardering uit over het feit dat de master Gegevensbescherming en privacyrecht sterk inhaakt op de behoefte vanuit de markt. Rector magnificus prof. dr. Theo Bastiaens licht toe: 'Op steeds meer plekken worden persoonsgegevens verwerkt en bewaard, dat brengt naast veel mogelijkheden ook risico’s met zich mee. Er is grote behoefte aan juristen met specialistische kennis van privacy en gegevensbescherming. Deze master biedt een goed carrièreperspectief. Of je nu advocaat wil worden, privacy officer bij een organisatie of bij de toezichthouder wil werken.'

Actuele privacyvraagstukken

Inhoudelijk focust de master op privacy en gegevensbescherming in de Nederlandse rechtspraktijk. Aan de orde komen actuele privacyvraagstukken. Welke gegevens van klanten en medewerkers mogen bedrijven en organisaties bewaren en delen. Welke gegevens moeten ze beschermen? Prof. mr. Anna Berlee, hoogleraar Gegevensbescherming en privacyrecht: 'Dit rechtsgebied is sterk in ontwikkeling, antwoorden zijn vaak niet zwart-wit. In het gegevensbeschermingsrecht is het vaak zoeken naar de balans tussen privacy en andere belangen zoals veiligheid. Met deze master krijgen studenten het gereedschap in handen om de juiste juridische afwegingen te maken.'

Direct toegang na bachelor Rechtsgeleerdheid

Met een afgeronde wo-bachelor Rechtsgeleerdheid worden studenten direct toegelaten tot de master. Voor wie een andere hbo- of wo-opleiding heeft gevolgd, zijn er schakelprogramma’s beschikbaar (zie ook studieaanbod).

Zoals alle opleidingen van de Open Universiteit is de master Gegevensbescherming en privacyrecht op afstand en in deeltijd te volgen. Naast digitaal onderwijs zijn er colleges op locatie waar studenten elkaar en hun docenten kunnen ontmoeten.

Docententeam

Volgens Anna Berlee kunnen studenten rekenen op een zeer divers opleidingsteam met veel praktijkervaring. 'Onder docenten en gastdocenten bevinden zich voormalig medewerkers van de Autoriteit Persoonsgegevens, maar ook advocaten en privacy officers.'
Gastdocenten zijn o.a. mr. Friederike van der Jagt (eigenaar en advocaat privacyrecht bij Hunter Legal), mr. Chris van Balen (senior jurist privacy bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en mr. Marta Borrat i Frigola (o.m. senior Legal Counsel bij ABN AMRO Bank NV en voorzitter van de Expertpool Privacy van de Nederlandse Vereniging van Banken).

Meer informatie over de master Gegevensbescherming en privacyrecht staat op ou.nl/masterprivacy.