null Open Universiteit, Zuyd Hogeschool en CBS komen met gratis online cursus Big Data en statistiek

MST_CPCSBD_BigDataStatistiek_15733_head_large.jpg
Data Science
Open Universiteit, Zuyd Hogeschool en CBS komen met gratis online cursus Big Data en statistiek
We maken meer en meer gebruik van big data ten behoeve van statistisch onderzoek. Maar welke technieken en methoden zijn voorhanden om big data te verwerken? En net zo belangrijk: hoe kunnen we fouten opsporen in de betreffende data? Om de bewustwording rondom big data en statistiek te vergroten, bieden de Open Universiteit, Zuyd Hogeschool en het CBS vanaf 2 september 2019 een zes weken durende gratis online cursus aan.

Als organisaties en individuen ontwikkelen en delen we via internet grote hoeveelheden gegevens. Daarbij hechten we steeds meer waarde aan ‘big data’. Big data worden daarom ook wel eens ‘de nieuwe olie’ genoemd. Heel veel verschillende organisaties maken al gebruik van big data, door bijvoorbeeld gericht advertenties op basis van online surfgedrag aan te bieden.

Bewustwording

Door gebruik te maken van big data kan onderzoek beter en sneller worden uitgevoerd. Big data worden ook in toenemende mate gebruikt voor statistisch onderzoek, op basis waarvan overheden en organisaties belangrijke beslissingen nemen. Zo gebruikt het CBS bijvoorbeeld big data bij het bepalen van de inflatie en de verschuiving van het gebruik van fossiele brandstoffen naar schone energiebronnen als zonnestroom. Mensen uit diverse disciplines en organisaties moeten in staat zijn grote hoeveelheden statistische informatie te interpreteren of onderzoek zelf uit te voeren. Daarvoor hebben ze kennis nodig van methoden en technieken om big data te verwerken, en de kwaliteit van de verschillende bronnen te kunnen beoordelen. Dit begint met het creëren van bewustwording ten aanzien van het gebruik van big data voor statistisch onderzoek, inclusief technieken voor het verzamelen en verwerken van gegevens.

Niet feilloos

Deze online cursus over big data en statistiek, mede mogelijk gemaakt door de CBS Academy en het lectoraat ‘Optimaliseren Kennisintensieve Bedrijfsprocessen’ van Zuyd Hogeschool, richt zich dan ook vooral op het creëren van dit bewustzijn. De cursus is bedoeld voor alle mensen die te maken krijgen met statistisch onderzoek en big data. Als deelnemer leer je dat big data niet feilloos zijn en weet je waar je straks op moet letten om te achterhalen of data fouten bevatten. Verder leer je de kwaliteit van bronnen te bepalen aan de hand van indicatoren, en de voor- en nadelen van verschillende typen data bij statistisch onderzoek te benoemen.

Opzet cursus

De cursus duurt zes weken. Elke week ben je als deelnemer ongeveer 4 tot 5 uur bezig met het bestuderen van instructies, voorbeelden en het maken van opdrachten. De cursus is vrij toegankelijk, maar inschrijven is verplicht. Daarnaast is het mogelijk om tegen een betaling van € 100,- een certificaat van de Open Universiteit te ontvangen. Voorwaarde hierbij is wel dat je de opdrachten voldoende hebt gemaakt. Heb je betaald, dan krijg je ook een reactie op je gemaakte opdrachten.

Meer weten of inschrijven voor de online cursus 


NB: De inschrijving sluit op 11 september 2019.