null Oratie Stefanie Kleimeier: 'Eén munt, één markt? 20 jaar bankieren met de euro'

MW_Oratie_StefanieKleimeier_12823_head_large.jpg
Oratie Stefanie Kleimeier: 'Eén munt, één markt? 20 jaar bankieren met de euro'
Op 1 januari 1999 werd de euro ingevoerd. De eerste drie jaar merkten de Europeanen er nog niet veel van: de euro werd alleen achter de schermen gebruikt als rekenmunt. Op 1 januari 2002 was het zover: de ruim 300 miljoen Europeanen gingen over op de euro als betaalmiddel. Wat heeft 20 jaar bankieren met de euro ons gebracht? Dat is het onderwerp van de inaugurele rede Eén munt, één markt? 20 jaar bankieren met de euro van prof. dr. Stefanie Kleimeier, hoogleraar Entrepreneurial Finance and Banking. Ze spreekt de rede uit op vrijdag 3 september 2021 om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen.

Natuurlijke barrières en een stap terug door financiële crisis

Met de invoering van de euro heeft Europa een belangrijke stap voorwaarts gezet naar een geïntegreerde Europese bankenmarkt. Een diepgaande integratie wordt echter belemmerd door bijna 'natuurlijke' barrières, zoals cultuurverschillen, en de bereikte integratie is door de financiële crisis ten dele tenietgedaan. Deze ontwikkeling confronteert beleidsmakers met een financieel trilemma, omdat financiële integratie en stabiliteit onverenigbaar zijn met een onafhankelijk nationaal beleid.

Integratie bankenmarkt

De integratie van de particuliere bankenmarkt is geen doelstelling op zich, maar een belangrijk instrument om huishoudens en bedrijven economische voordelen te bieden, zoals een breder kredietassortiment tegen lagere prijzen. De meeste vooruitgang kan worden toegeschreven aan de integratie van de geldmarkten. Toen de financiële crisis deze verstoorde viel de Europese particuliere bankenmarkt uiteen. De oppervlakkigheid van het integratieproces kwam daardoor aan het licht. Uit onderzoek blijkt dat een diepgaande integratie, die voortvloeit uit grensoverschrijdend bankieren, belemmerd wordt door bijna 'natuurlijke' barrières, bijvoorbeeld cultuurverschillen.

Financieel trilemma

Deze ontwikkeling confronteert beleidsmakers met een financieel trilemma, omdat financiële integratie en stabiliteit onverenigbaar zijn met een onafhankelijk nationaal financieel beleid. Belangrijke nieuwe beleidsinitiatieven op Europees niveau zoals de Bankunie en de Kapitaalmarktunie zijn nog in ontwikkeling. Het is essentieel dat Europese en nationale beleidsmakers binnen dit trilemma op een lijn komen en duidelijke keuzes maken.

Over de leerstoel

De leerstoel Entrepreneurial Finance and Banking richt zich op een combinatie van academische en professionele aspecten van dit domein zowel in onderzoek als in onderwijs. De leerstoel is ondergebracht bij de faculteit Management.

Over Stefanie Kleimeier

Prof. dr. Stefanie Kleimeier is hoogleraar Entrepreneurial Finance and Banking aan de Open Universiteit. Prof. dr. Stefanie Kleimeier (Herford, Duitsland, 1966) is gepromoveerd aan de University of Georgia (USA) in 1993 en momenteel ook verbonden aan de Universiteit van Maastricht en University of Stellenbosch Business School. Haar onderzoek is gericht op syndicated loans, retail banking, banking market integration en sustainable finance. Prof. dr. Stefanie Kleimeier spreekt haar oratie Eén munt, één markt? 20 jaar bankieren met de euro op vrijdag 3 september 2021 om 16.00 uur uit bij de Open Universiteit in Heerlen. De oratie kan worden gevolgd via www.ou.nl/live.

Gemist?

Kijk hier de oratie terug.