null Open Universiteit werkt mee aan onderzoek hulpverlening loverboyslachtoffers

PSY_GGZonderzoek_13832_head_large.jpg
Gezondheid
Open Universiteit werkt mee aan onderzoek hulpverlening loverboyslachtoffers
Meisjes die slachtoffer van een loverboy zijn of dreigen te worden, leggen vaak een lang en moeilijk traject af om hun leven weer in eigen hand te krijgen. Ze hebben met verschillende hulpverleningsinstanties te maken, bijvoorbeeld voor psychische hulp, woonbegeleiding, of op school. Hoe effectief is al die hulp en hoe kan de onderlinge samenwerking verbeteren?

ZonMW honoreerde in december de aanvraag voor het driejarige onderzoek Een goede toekomst: onderzoek naar een geslaagde trajectbenadering voor slachtoffers van loverboys. Vanuit Fier (landelijk behandel- en expertisecentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties) is Evelyn Heynen projectleider van het onderzoek. Fier biedt ambulante en residentiële begeleiding en behandeling aan meisjes en jonge vrouwen die slachtoffer zijn geworden. Heynen is als universitair docent Klinische psychologie verbonden aan de Open Universiteit. 'Als onderzoeker in de forensische jeugdzorg heb ik altijd meer met daders gewerkt. Bij Fier gaat het juist om de slachtoffers, waarbij mijn achtergrond meerwaarde biedt.'

Tijdlijn

Vanaf de start in april wordt eerst met een tijdlijn in kaart gebracht welke instanties op welk moment betrokken zijn bij een meisje in een hulpverleningstraject. Aan het onderzoek doen verschillende (onderwijs)instellingen mee, zoals de Open Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut, naast organisaties voor begeleiding van slachtoffers van seksueel geweld, prostitutie en loverboys, zoals Stichting Jeugdzorg St. Joseph in Cadier en Keer, Sterk Huis in Tilburg en Fier in Leeuwarden.

Schoolachterstand

Na de zomer begint elk van de betrokken organisaties vervolgens een pilotproject om de effectiviteit van een specifiek programmaonderdeel te beoordelen. 'Fier zal zich met name op maatschappelijke participatie richten, zoals de schoolgang van loverboyslachtoffers. De meisjes gaan extern naar school, wat problematisch kan verlopen. Ze hebben vaak een schoolachterstand omdat ze lange tijd niet meer naar school zijn geweest, of worden gepest door leeftijdgenoten. School moet een veilige plek voor hen zijn, maar is dat vaak niet.'

Ervaringsdeskundigen

Het onderzoek is heel toepassingsgericht en praktisch, zegt Heynen. Een 'denktank' zal de voortgang van het geheel toetsen. 'In die club zitten niet alleen onderzoekers en bestuurders van instanties, maar ook ervaringsdeskundigen, slachtoffers en ouders.' Zo is er ook een garantie dat de focus van het onderzoek gericht blijft op de cliënt en niet afdwaalt naar de instanties zelf. Eind 2021 loopt het onderzoek af.

Meer informatie over het onderzoek via ZonMW, Fier en Evelyn Heynen.