null Over onderwijs en ICT, en wat we verkeerd doen

OW_ICTgezondheidszorg_14246_head_large.jpg
Digital Learning
Over onderwijs en ICT, en wat we verkeerd doen
In de digitale revolutie kan het onderwijs niet achterblijven. Dat geldt zeker voor onderwijs in de gezondheidszorg, waar professionals met grensverleggende ICT te maken krijgen. Maar kunnen we die onderwijsvernieuwing wel aan? Dat is de vraag die Wim Westera, hoogleraar bij het Welten-instituut, stelt in zijn presentatie op het Hoger Gezondheidszorg Onderwijs HGZO-congres dat plaatsvindt op 22 en 23 maart 2018 in Lunteren.

Wat doen we verkeerd?

De afgelopen 100 jaar zijn weinig bemoedigend: nieuwe onderwijstechnologieën als de onderwijsfilm en de videorecorder zijn nooit goed geland. Waarom zou het dan nu wel lukken? Terwijl het allemaal veel sneller gaat. Wim Westera,hoogleraar bij het Welten-instituut, gaat in zijn ‘Over onderwijs en ICT en wat we verkeerd doen’ terug naar de basis en plaatst de actuele discussies over ict in het onderwijs tegen een techniekfilosofische achtergrond. Aan meningen over ict geen gebrek, maar welke ideeën en aannames zitten er achter? In hoeverre is er sprake van drogredenen of misconcepties? Door deze bloot te leggen kan de discussie worden ontdaan van vooringenomenheid, denkfouten en bedenkelijke dogma’s.

Het HGZO-congres richt zich op professionals die werkzaam zijn bij (zorg)opleidingen of bij opleidingsinstituten verbonden aan een ziekenhuis of zorginstelling. Meer informatie vindt u op de conferentiesite.

Wim Westera

Wim Westera