null Podcast over wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb

RW_Podcast_wetsvoorstel_23404_head_large.jpg

Podcast over wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb

De sectie Bestuursrecht van de faculteit Rechtswetenschappen heeft een 4-delige podcastserie opgenomen over het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb. Ze bespreken een aantal belangrijke onderwerpen die in het wetsvoorstel aan bod komen. De podcast is onderdeel van het lesmateriaal van de Master Bestuursrecht. De sectie Bestuursrecht stelt de serie tevens beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in het wetsvoorstel en hier meer over wil weten.

Besluiten begrijpelijker maken

Het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb past de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aan. Doel van het voorstel is om de overheid te stimuleren besluiten voor burgers begrijpelijker te maken, zich bij de uitvoering van taken meer te verplaatsen in de burger en zich minder formeel op te stellen. Het voorstel ziet erop toe de menselijke maat bij overheidshandelen te bevorderen en hiermee onrecht, zoals bij het kinderopvangtoeslagschandaal, in de toekomst te voorkomen.

Reageren op wetsvoorstel

Op dit moment loopt de internetconsultatie over het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb. Dit betekent dat iedereen die in de praktijk met de Awb werkt, de kans krijgt te reageren op het wetsvoorstel. Hiervoor geldt een periode van zes maanden – van 1 februari 2024 tot en met 31 juli 2024.


Podcast over wetsvoorstel Awb

Beluister hier de vier afleveringen van de podcast.

Aflevering 1: Het dienstbaarheids- en evenredigheidsbeginsel

In het licht van de consultatieversie van het voorontwerp Wet versterking waarborgfunctie Awb, wordt in deze aflevering het dienstbaarheids – en evenredigheidsbeginsel besproken.
Met: Rolf Ortlep, hoogleraar (Europees) bestuursrecht en Rick Bronsema, docent Bestuursrecht.

Aflevering 2: Termijnen, maatwerk en gelijkheid

Deze aflevering gaat over ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak op het gebied van termijnen en tijdigheid. Welke ontwikkelingen zijn er en hoe verhouden die zich tot het spanningsveld maatwerk en evenredigheid versus gelijkheid en rechtszekerheid?
Met: Ellen Hardy, universitair docent Bestuurs(proces)recht en Coen Modderman, hoogleraar Recht in de decentrale overheden.

 3. Versterking waarborgfunctie van de Awb en het vreemdelingenrecht

In deze aflevering onderzocht of en zo ja in hoeverre het wetsvoorstel ook kan bijdragen aan de versterking van de rechtsbescherming van de vreemdeling.
Met: Gerrie Lodder, universitair docent Migratierecht en Esther Diederen, docent Bestuursrecht
 

4. Bestuursrechtelijke bespiegelingen

Deze aflevering behandelt de versterking van de waarborgfunctie van de Awb en het bijzonder bestuursrecht - waar zitten nu echt de problemen?
Met: Karianne Albers, universitair hoofddocent Staats- en bestuursrecht en Sander Kole, hoofddocent Algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht.