null Boek 'Cohesie en polarisatie in de stad' verschenen

RW_Deveiligestad_head_large.jpg
Boek 'Cohesie en polarisatie in de stad' verschenen
Verhitte debatten tussen burgers onderling over Zwarte Piet en tussen burgers en de overheid naar aanleiding van Black Lives Matter vragen onder meer aandacht voor discriminatie en het verwerken van het (koloniale) verleden. Discussies over het inenten tegen Covid-19 riepen vragen op over het recht op zelfbeschikking en solidariteit met kwetsbare medeburgers. In de arena van de publieke opinie doet zich een proces van polarisatie voor. Daarbij lijkt het voor politiek en overheidsinstellingen steeds lastiger te worden om de boel bij elkaar te houden. Emile Kolthoff en Janine Janssen presenteren de vierde bundel in de Veilige Stad-reeks: Cohesie en polarisatie in de stad. Het boek is nu verkrijgbaar.

Cohesie en polarisatie het hoofd bieden

Kolthoff en Janssen willen met dit boek duidelijk maken dat onderzoek uit verschillende disciplines nodig is om complexe vraagstukken op het terrein van cohesie en polarisatie het hoofd te bieden, waarbij cohesie het uitgangspunt is. Vanuit sociale wetenschappen, het recht en geschiedeniswetenschappen wordt gekeken naar de problematiek van nu. De bijdrages in het boek geven een inzicht in wat ons verdeelt. Emile Kolthoff en Janine Janssen schreven samen de inleiding voor het boek. Deze is alvast beschikbaar om te lezen.

Actuele vraagstukken

In Cohesie en polarisatie in de stad komen actuele vraagstukken aan bod. Aan de hand van een stuk over de bouw van het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne blijkt dat ook in het verleden dit soort vraagstukken over verdeeldheid hebben gespeeld. Daarnaast wordt in de bundel ingegaan op de vraag hoe we met dit soort kwesties om moeten gaan. In hoeverre hebben we wat aan juridisch instrumentarium zoals een messenverbod om escalatie op straat te voorkomen? En wat brengen ons sociale interventies zoals buurtbemiddeling? Ook is er aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving. Want erbij horen, dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Dat wordt onder meer duidelijk uit bijdragen over de positie van gedetineerden, hun kinderen en over ongedocumenteerden.

Emile Kolthoff en Janine Janssen

Prof. dr. Emile Kolthoff is hoogleraar Criminologie aan de Open Universiteit. Prof. dr. Janine Janssen is bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit, hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de Nationale Politie en lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en de Politieacademie. Cohesie en polarisatie in de stad is uitgegeven door Boom Uitgeverij en online verkrijgbaar in de webshop van de uitgeverij en via andere (online) boekhandels. Het is de vierde bundel in de reeks De Veilige Stad.

Symposium en boekpresentatie op dinsdag 1 november 2022

Naar aanleiding van de verschijning van het boek organiseert de Open Universiteit op dinsdag 1 november 2022 een symposium. Dit vindt plaats op de campus van de Open Universiteit, Valkenburgerweg 177 in Heerlen, van 13.00 uur tot 14.30 uur. Het symposium is voor iedereen gratis toegankelijk. Aanmelden kon tot 25 oktober 2022. De sprekers bestaan uit een aantal auteurs die een bijdrage schreven voor de bundel. Burgemeester Roel Wever van Heerlen neemt het eerste exemplaar van het boek in ontvangst. Kijk voor meer informatie op de symposiumpagina.

Met medewerking van

De bundel bevat bijdrages van: Jasper Bongers, Diana Marijnissen, Sven Brinkhoff, Jan Willem Sap, Wendy Guns, Ruben Boers, Naomi van Stapele & Janine Janssen, Iris van der Zande, Bart Claes & Angela Verhagen, Mandy de Bruijn, Frank Inklaar, Imke Smulders & Emile Kolthoff en Marelle Attinger. Het voorwoord is geschreven door Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad.

Emile Kolthoff en Janine Janssen. Cohesie en Polarisatie in de stad: inleiding (2022).

Boekomslag Cohesie en polarisatie in de stad
Boek: Cohesie en polarisatie in de stad