null Promotie: Begrip voor communicatiestijl collega's versterkt teams

OW_GespreidLeiderschap_13454_head_large.jpg
Samenleving
Promotie: Begrip voor communicatiestijl collega's versterkt teams
In multinationale organisaties wordt een efficiënte samenwerking vaak bemoeilijkt door de multiculturele samenstelling van het personeelsbestand. Verschillen in taal, communicatiestijlen en cultuur resulteren vaak in misverstanden en misinterpretaties. ‘Managers en medewerkers zouden er daarom goed aan doen een beter beeld te krijgen van hun eigen ideeën en voorkeuren voor communicatie en van die van anderen. Wederzijds begrip kan leiden tot een gezamenlijke effectieve en efficiënte communicatiestijl en samenwerking. Dit stelt promovendus Ron Byron in zijn proefschrift: ‘Do the Insiders understand the Outsiders? The influence of cultural factors and personal preferences on individual employee behavior.' Ron Byron promoveert op 14 oktober 2016 aan de Open Universiteit in Heerlen.

Diversiteit

Steeds meer bedrijven hebben vestigingen verspreid over de wereld. Binnen die bedrijven werken steeds meer medewerkers in een ander land dan waar zij vandaan komen. Die diversiteit in het personeelsbestand, in combinatie met het gebruik van verschillende talen en communicatiestijlen staan een effectieve samenwerking binnen multinationale organisaties vaak in de weg. Verschillen in de culturele achtergrond maken het moeilijk elkaars woorden en gedragingen te interpreteren. Dit alles leidt tot miscommunicatie op individueel niveau, misinterpretaties op teamniveau en inefficiëntie op organisatorisch niveau.

Gezamenlijke communicatiestijl

Om managers in deze organisaties hiervoor handvatten te geven, onderzocht Ron Byron de rol van culturele en persoonlijke factoren op het gedrag van werknemers in een cultureel diverse organisatorische setting. Hij concludeert dat managers en medewerkers eerst hun eigen percepties en voorkeuren op het gebied van communicatie en die van hun collega's zouden moeten leren begrijpen. Zo kunnen zij gesproken en geschreven informatie op eenzelfde manier presenteren en interpreteren. Wederzijds begrip van hoe elk teamlid op basis van denkstijl informatie verzamelt en verwerkt, zou vervolgens kunnen leiden tot een gezamenlijke communicatiestijl. Met deze gezamenlijke communicatiestijl kan volgens Byron een gezamenlijk platform worden gecreëerd waarmee effectieve en efficiënte communicatie mogelijk is tussen individuele werknemers. Ongeacht verschillende professionele, organisatorische en nationale culturele achtergronden, geografische locaties en gebruikte talen.

Over Ron Byron

Ronny Delano Byron (Paramaribo, Suriname, 1957) behaalde in 1980 zijn eerstegraads onderwijsbevoegdheid in de Lichamelijke Opvoeding aan de Sport Academie in Arnhem. In 1994 rondde hij zijn MBA Business Administration aan de Universiteit van Glasgow Business School af. In aanvulling hierop behaalde hij in 2007 een mastergraad in Strategy & Organization aan de Open Universiteit. In 2010 startte hij met zijn promotieonderzoek aan de Open Universiteit dat hij combineerde met functies in diverse managementteams. Gedurende deze periode richtte hij een Europees netwerk van management consultants op en faciliteerde hij de totstandkoming van duurzame partnerships tussen Fortune 500 bedrijven.

Promotie

Ron Byron verdedigt zijn proefschrift ‘Do the Insiders understand the Outsiders? The influence of cultural factors and personal preferences on individual employee behavior' op vrijdag 14 oktober 2016 om 13.30 uur aan de Open Universiteit in Heerlen. Zijn promotoren zijn prof. dr. Jan Ulijn en prof. dr. Judith Semeijn van de Open Universiteit. Zijn co-promotor is prof. dr. Ronald Tuninga van Kingston University, UK.