null Promotie: Betere weerbaarheid kan burn-out docenten op multiculturele scholen voorkomen

OW_Promotie_AnnekeDubbeld_20433_head_large.jpg
Promotie: Betere weerbaarheid kan burn-out docenten op multiculturele scholen voorkomen
In heel Nederland en bij alle typen onderwijs is er een tekort aan docenten. Dat tekort neemt met name toe in het vmbo op multiculturele scholen in de Randstad. Een van de redenen is dat docenten in dit type onderwijs zich vaak niet voorbereid voelen op wat hen te wachten staat. Met haar promotieonderzoek wil Anneke Dubbeld meer aandacht en begrip kweken voor docenten in het vmbo, meer in het bijzonder in het multiculturele onderwijs. Op vrijdag 7 oktober 2022 om 16.00 uur verdedigt zij aan de Open Universiteit in Heerlen haar proefschrift met als titel 'Teachers' diversity-related attitudes and burnout in junior vocational education'.

Het beroep van leraar is veeleisend en zwaar. Jaarlijks krijgen grote aantallen leraren te maken met een burn-out, doordat zij zich uitgeput voelen in hun werk. Velen van hen keren niet meer terug op school. Daardoor neemt het tekort aan docenten toe, met name in het vmbo op multiculturele scholen in de Randstad. Met haar promotieonderzoek wil Anneke Dubbeld achterhalen hoe we de weerbaarheid van deze docenten kunnen vergroten. De basis voor haar onderzoek vormt haar jarenlange ervaring in deze specifieke tak van onderwijs en haar ervaringen in het buitenland.

Weinig aandacht voor diversiteit bij docentenopleidingen

Dubbeld constateert dat docenten zich vaak niet goed voorbereid voelen op het lesgeven in de multiculturele klas. Ze vinden het moeilijk om zich te verbinden met de sociaal-culturele achtergrond van hun leerlingen en voelen zich weerhouden door hun eigen waarden en identiteiten. Ook hebben ze vaak weinig vertrouwen in zichzelf wat betreft het omgaan met culturele verschillen in hun klas. Docentenopleidingen besteden relatief weinig aandacht aan diversiteit binnen de school en maatschappij. Zij zouden toekomstige docenten beter moeten voorbereiden op de realiteit waarmee deze te maken krijgen. Daarbij moet er vooral aandacht zijn voor de opstelling van de docenten en voor hun opvattingen over de multiculturele maatschappij en hun school.

Promotie Anneke Dubbeld

Onderwijswetenschapper Anneke Dubbeld (1947, Lisse) verdedigt op vrijdag 7 oktober 2022 om 16.00 uur aan de Open Universiteit in Heerlen haar proefschrift met als titel 'Teachers' diversity-related attitudes and burnout in junior vocational education'. Haar promotores zijn prof. dr. Rob Martens, Open Universiteit en prof. dr. Perry den Brok, Universiteit Wageningen. Copromotor is dr. Natascha de Hoog, Open Universiteit. De promotie is live bij te wonen aan de Open Universiteit in Heerlen en online te volgen via ou.nl/live.

Boekomslag Promotie Anneke Dubbeld