null Promotie: De invloed van 3D printen op supply chains

MW_Victor_Verboeket_Supply_Chains_head_large.jpg
Promotie: De invloed van 3D printen op supply chains
Welke invloed heeft 3D printen op supply chains? En welke kennis kunnen we halen uit de mechanismen die optreden als nieuwe digitale productietechnieken worden gebruikt? Victor Verboeket, promovendus aan de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit, verdedigt op vrijdag 11 september 2020 om 16.00 uur (online) zijn proefschrift ‘Supply Chain Disruption: The Game-changing Impact of Additive Manufacturing’.

Orthopedische schoenen uit de 3D printer

Verboeket onderzocht de haalbaarheid van het printen van chirurgische gereedschappen bij Universitaire Medische Centra. Ook onderzocht hij de haalbaarheid van het printen van orthopedische schoenen. Daarbij verving hij de traditionele productie door een 3D printer. De doorlooptijd verbeterde, maar de kwaliteit van de geprinte schoenen bleek op dit moment nog onvoldoende en ook de kwaliteit het digitale ontwerp bleek onvoldoende. Duidelijk werd aan welke voorwaarden 3D printen in de toekomst moet voldoen, wil het toegepast worden in de gepersonaliseerde medische zorg.

Invloed 3D-printing op ketens

De belangrijkste conclusie die Verboeket trekt in zijn proefschrift is dat 3D printen veel kansen biedt om supply chains, ofwel de bevoorradingsketen, te verbeteren hoewel de techniek op dit moment nog onvoldoende volwassen is. De verwachting is echter dat dit over 10 jaar wel het geval is en dan is het wel belangrijk dat 3D printen op de juiste manier wordt ingezet. Het opnieuw inrichten van bestaande supply chains is noodzakelijk. Verboeket ontwikkelde mechanismen die kunnen helpen bij het ontwikkelen van die herinrichting.

Over Victor Verboeket

Victor Verboeket studeerde Werktuigbouwkunde (Hogeschool Zuyd) en Quality Management (Hogeschool Zeeland) en behaalde een master in Management (University of Lincolnshire) en Business Administration (Webster University). Hij combineerde zijn promotieonderzoek met een baan als senior docent bij Zuyd Hogeschool, waar hij ook verantwoordelijk is voor de Supply Chain Management specialisatie. Vanaf begin 2020 werkt Verboeket als senior onderzoeker voor Brightlands Institute for Supply Chain Innovation.

Promotie Victor Verboeket

Victor Verboeket (Heerlen, 1968) is als buitenpromovendus verbonden aan de faculteit managementwetenschappen. Hij verdedigt zijn proefschrift getiteld ‘Supply Chain Disruption:
The Game-changing Impact of Additive Manufacturing’ op vrijdag 11 september om 16.00 uur bij de Open Universiteit te Heerlen. Promotor is prof. dr. ir. H.R. Krikke (Open Universiteit), co-promotor is dr. S.A. de Groot (Zuyd Hogeschool). De promotie vindt online plaats en is live te volgen via www.ou.nl/live.