null Promotieonderzoek: Samenwerkend leren nader bekeken

OW_LELLE_12979_head_large.jpg
Promotieonderzoek: Samenwerkend leren nader bekeken
Wat als een studiegroep voordat ze samen een leertaak aanpakt, eerst oefent in het samenwerken? Presteren ze beter? Ervaren ze minder mentale belasting? En wat is de rol van de spreiding van informatie en informatieuitwisseling binnen de groep? Jimmy Zambrano Ramirez onderzocht deze en andere vragen rond samenwerken in teams aan complexe taken. Op vrijdag 22 november 2019 verdedigde hij bij de Open Universiteit zijn proefschrift met als titel: 'Implications of Team Expertise and Domain Knowledge on Collaborative Learning: A Cognitive Load Approach'.

Ervaring en voorkennis

Zambrano experimenteerde met studiegroepen die al dan niet ervaring hadden met het samenwerken aan leertaken. En hij onderzocht de rol van voorkennis over de domeinspecifieke taak binnen de groep. Hij keek ook of er verschil was tussen samenwerkend leren en individueel leren.

Samenwerken of individueel

Zambrano’s experimenten laten zien dat ervaring met samenwerken en voorkennis over de taak verklaren waarom en wanneer samenwerkend leren van complexe taken wel of niet effectief en efficiënt gebeurt. Voorkennis over de taak blijkt zowel bij samenwerkend leren als bij individueel leren te zorgen voor betere leerresultaten. Als er geen sprake is van voorkennis over de taak, blijkt dat samenwerken tot betere resultaten leidt dan individueel leren. Of ervaring met samenwerken zinvol is, hangt af van de manier waarop informatie is verdeeld over de teamleden en de voorkennis die ze hebben over de taak zelf.

Jimmy Zambrano Ramirez (Guayaquil 1979) verdedigde zijn proefschrift 'Implications of Team Expertise and Domain Knowledge on Collaborative Learning: A Cognitive Load Approach' op vrijdag 22 november 2019 in Heerlen. De promotores waren prof. dr. P.A. Kirschner en prof. dr. J. Sweller (University of New South Wales), co-promotor was dr. F.C. Kirschner (Universiteit Utrecht).

Download hier het proefschrift.