null Wat maakt iemand een goede coach?

PSY_Coach_Psychotherapie_17580_head_large.jpg
Geluk
Wat maakt iemand een goede coach?
Een goede coach luistert, stelt vragen die aansporen tot zelfreflectie en verkent je mogelijkheden met jou. Veel mensen denken onterecht dat een coach advies geeft. 'Dat is echter niet de opzet van coaching', leggen Sanne Peeters en Jennifer Reijnders uit. Beide zijn als universitair docent levenslooppsychologie verbonden aan de Open Universiteit en examinator van de nieuwe cursus Positief Coachen die in november 2020 in exploitatie gaat. 'Een coach is een kritisch klankbord'. Wat maakt iemand nu een goede coach?

Onderliggende problemen signaleren

Zit je niet lekker in je vel, omdat je werk niet meer bij je past? Dan kan een (loopbaan)coach je helpen te achterhalen waar dat gevoel vandaan komt. Tijdens gesprekken zie je jouw pad duidelijker voor je. Maar de problemen op je werk kunnen ook voortkomen uit een groter, onderliggend probleem. Mensen die kampen met een sterke depressie zullen ook op het werk problemen ervaren. Hetzelfde geldt voor wie kampt met een ernstige angststoornis of een verslaving. Een loopbaantraject alleen zal dan niet voldoende helpen.

Coaching of therapie

Signaleert een coach psychische of medische klachten? De internationale ethische code schrijft voor dat een coach in dat geval doorverwijst. In Nederland is dat meestal naar een huisarts. Iemand behandelen met klachten die niet in je behandelgebied liggen, kan klachten in stand houden of zelfs onnodig verergeren. Dat zijn onwenselijke scenario’s. Om te herkennen bij welke klachten je moet door verwijzen is kennis van de psyche en levensloop essentieel. Dit maakt de cursus Positief Coachen binnen de masteropleiding Levenslooppsychologie zo uniek. Hierin wordt namelijk de wetenschappelijke kennis vanuit de psychologie toegepast en aangevuld met kennis vanuit de coachpraktijk.

Effectief aan de slag

Coaches en psychotherapeuten helpen cliënten zaken in hun leven aan te pakken. De verwachtingen en inspanningen van de cliënt bepalen een groot deel van het succes. Hoopvolle cliënten bereiken doorgaans meer dan degenen die weinig verwachtingen hebben van het traject. Een cliënt die uitkijkt naar verrijkende inzichten, vindt ze ook vaak. Koopt de baas coaching in voor iemand die zelf geen reden ziet tot verandering, is die kans veel kleiner. Een klik met de sparringpartner is een derde bepalende factor volgens wetenschappelijk onderzoek.

Een brede titel

Iedereen mag zich in principe coach noemen en een praktijk starten, ongeacht opleiding en werkervaring. Logisch eigenlijk, want coaches werken in tal van sectoren. Van sportcoach en dieetcoaches tot organisatiecoaches. Wat maakt iemand een goede coach? Aanbevelingen, een erkende opleiding of lange werkervaring? Diverse keurmerken willen helpen bij deze vraag. Dan zijn er nog de beroepsverenigingen. Ongeveer 1 op de 10 coaches is daarbij aangesloten. Zij worden gehouden aan een ethische gedragscode. Cliënten kunnen een klacht indienen als de coach zich hier niet aan houdt.

De goede kant op

Kun je dan zomaar stellen dat alle erkende coaches goed werk leveren? Of dat alleen aangesloten coaches geschikt zijn? Zeker niet, keurmerken en lidmaatschappen kosten tijd en geld. Niet iedere coach kiest daarvoor. Hoe maak je dan onderscheid tussen goede en slechte coaches? Die vraag is niet makkelijk. Meer wetenschappelijk onderzoek naar de werking van behandeltrajecten zoals wordt uitgevoerd binnen de vakgroep Levenslooppsychologie kan ons dichter bij een antwoord brengen.