null Think Happy - Be Happy project leert adolescenten positief omgaan met uitdagingen

PSY_ThinkHappyBeHappy_17582_head_large.jpg
Geluk
Think Happy - Be Happy project leert adolescenten positief omgaan met uitdagingen
De puberteit is een belangrijke periode in de ontwikkeling van kind naar jongvolwassene. Deze ‘adolescentieperiode’ gaat gepaard met allerlei veranderingen op lichamelijk, cognitief, emotioneel en sociaal vlak. Deze levensfase brengt ook allerlei onzekerheden met zich mee. Speciaal voor adolescenten hebben psychologen van de Open Universiteit Think Happy – Be Happy ontwikkeld. Dit is een training die adolescenten helpt om op een positieve manier om te gaan met de uitdagingen die de overgang naar jongvolwassenheid met zich meebrengt, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen van kind tot jongvolwassene. De training gaat in september 2018 van start in een aantal scholen waarbij alle niveaus vertegenwoordigd zijn. 

Training

De training wordt gegeven aan 14- tot 18-jarigen op scholen binnen de reguliere lessen. Hij bestaat uit 8 sessies van 50 minuten. In de sessies gaan de leerlingen aan de slag met zelfreflectie en het herkennen en versterken de eigen sterke kanten. Ze krijgen ook oefeningen mee voor thuis. De sessies worden gegeven door een psycholoog of een masterstudent levenslooppsychologie. 

Verwachte effecten

De training biedt voordelen zowel voor de leerling als voor de school. De onderzoekers verwachten dat het welbevinden van de leerling zal stijgen, dat de leerling meer positieve emoties zal ervaren, betere schoolresultaten zal behalen met dezelfde inspanning en minder stress. Hij wordt zich bewuster van zijn sterke kanten, kan deze beter benutten en zal beter sociaal functioneren. Het inzicht in de eigen sterke en zwakkere kanten, kan de leerling ook helpen bij zijn toekomstige studiekeuzes. Hoewel het niet de intentie is om problemen aan te pakken, verwachten we een vermindering van het pestgedrag en probleemgedrag op school, een gunstige invloed op eventuele angsten, faalangsten en perfectionisme. Kortom, het volgen van de training zal leiden tot een positief schoolklimaat.

Effectiviteit

Trainingen in deze opzet hebben hun effectiviteit al bewezen bij volwassenen en bij jonge kinderen. De training Think Happy – Be Happy maakt onderdeel uit van een gelijknamig project waarin deze aangepaste training is ontwikkeld voor jongeren tussen de 14-18 jaar. De training wordt het komende schooljaar op zoveel mogelijk scholen gegeven en op effectiviteit getoetst. Om de effectiviteit in kaart te brengen, zijn er in de loop van de training drie meetmomenten. Met een vragenlijst wordt gemeten welke veranderingen de training bij de leerling teweegbrengt. De vragen gaan over hoe de leerling zich voelt, hoe hij over zichzelf denkt, over zijn/haar schoolprestaties en over zijn/haar relaties met anderen. De metingen geven niet alleen informatie over de effectiviteit van de training, de school krijgt ook een algemeen beeld van het welbevinden van zijn leerlingen. Let op: een algemeen beeld, dus niet voor iedere leerling apart! De individuele gegevens worden aan niemand verstrekt, niet aan de school, niet aan de leerling zelf.

Onderzoeksteam

Lees meer over ons onderzoek naar pesten...