null Psychotherapie ondersteund met paarden succesvol bij persoonlijkheidsstoornissen

PSY_HorseBoy_13669_head_large.jpg
Gezondheid
Psychotherapie ondersteund met paarden succesvol bij persoonlijkheidsstoornissen
Het inzetten van paarden naast de reguliere behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis heeft zeker een toegevoegde waarde: de zelfredzaamheid, de zelfwaardering en de interpersoonlijke gevoeligheid van de patiënten neemt toe. Dat concludeert een groep wetenschappers waaronder OU-onderzoekers Geza Kovacs, Inge Noback en Marie-José Enders-Slegers van de Open Universiteit.

De wetenschappers onderzochten het effect van dierondersteunde psychotherapie bij een groep van 71 patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Dat deden ze door psychotherapie ondersteund door paarden toe te voegen aan de standaard therapie. Bij de patiënten werd vooraf de algemene disfunctie, depressie, affect- en zelfregulatie gemeten. Vervolgens namen ze deel aan een multimodale intramurale groepspsychotherapie. Na 8 of 12 weken kreeg de experimentele groep (51 van de 71 patiënten) daarnaast ook dierengeassisteerde psychotherapie met paarden. De overigen gingen verder met de gebruikelijke face-to-face groepsbehandeling. Na afloop werd opnieuw gemeten. Na 3 maanden vond bovendien een follow-up interview plaats.

Resultaten

Beide groepen hadden baat bij hun behandeling en lieten significante verbeteringen zien. Maar de experimentele groep scoorde significant beter als het gaat om interpersoonlijke gevoeligheid, zelfwaardering en zelfredzaamheid. Bovendien lieten de semi-gestructureerde interviews na drie maanden een toename zien in zelfbeheersing, assertiviteit en inzicht.

Conclusie

De onderzoekers concluderen dan ook dat therapie met paarden, oftewel Integrated Equine Assisted Short Term Psychodynamic Psychotherapy (EASTPP), haalbaar en effectief is in een patiëntengroep met persoonlijkheidsproblemen. Het voordeel van de toevoeging van EASTPP ligt vooral in het overwinnen van interpersoonlijke gevoeligheid, zelfredzaamheid en zelfwaardering.

Het onderzoek werd uitgevoerd door buitenpromovendus Geza Kovacs, universitair docent Inge Noback en hoogleraar Marie-José Slegers, allen van de Open Universiteit. De onderzoekers werkten samen met SPEL Psychologen Putten en Online poli’s I-psy psyQ Brijder van de Parnassia Group.

Publicatie

Een artikel over het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Applied Neuroscience and Mental Health, 2021;1(1):2-20. Géza Kovács, Annemiek van Dijke, Inge Noback en Marie-José Enders-Slegers (2001) 'EASTPP outperforms STPP in overcoming core personality problems'.