null Publicatie: Model om studenten te leren zelf hun leerproces te sturen

OW_ZelfsturendLeren_13658_head_large.jpg
Leren
Publicatie: Model om studenten te leren zelf hun leerproces te sturen
Zelfgestuurd leren houdt in dat studenten zelf proactief invulling geven aan hun eigen leerproces. OU-onderzoekers Emmy Vrieling, Sjef Stijnen en Theo Bastiaens onderzochten hoe je het beste zelfgestuurd leren kunt faciliteren en hoe je een balans kunt vinden tussen zelfgestuurd leren door de student en instructie door de leraar. Hun publicatie in het tijdschrift Teaching in Higher Education is een van de meest geciteerde artikelen van 2018.

Sleutelcompetentie voor levenslang leren

Zelfgestuurd leren, zelf controle nemen over je leerproces, is niet alleen cruciaal gebleken voor het bevorderen van de motivatie en leerprestaties van studenten, maar wordt ook genoemd als sleutelcompetentie voor levenslang leren. In de opleidingspraktijk zien we echter dat leraren het vaak moeilijk vinden om studenten met voldoende ondersteuning kennis te laten maken met belangrijke vaardigheden voor zelfgestuurd leren.

Model voor zelfgestuurd leren

Vrieling, Stijnen en Bastiaens voerden twee effectstudies uit binnen zeven lerarenopleidingen. Ze ontwikkelden onder andere op basis van die studies een model voor zelfgestuurd leren. Dit model streeft naar een balans tussen zelfgestuurd leren en instructie vanuit drie perspectieven, namelijk dat van de lerende, de leraar en de leertaak. Het model benadrukt het belang van een balans tussen zelfgestuurd leren en instructie en biedt doorkijkjes met richtlijnen voor het integreren van zelfgestuurd leren in het curriculum. Het model is inzetbaar in het hoger onderwijs en bij docentprofessionalisering.

Lees het artikel

Emmy Vrieling, Sjef Stijnen & Theo Bastiaens (2018) Successful learning: balancing self-regulation with instructional planning, Teaching in Higher Education, 23:6, 685-700, DOI: 10.1080/13562517.2017.1414784