null Reductie van de CO2-voetafdruk met meer levensvreugde mogelijk

NW_NatureClimatChange_StefanDekker_14660_head_large.jpg
Reductie van de CO2-voetafdruk met meer levensvreugde mogelijk
Kunnen acties van bezorgde burgers om hun CO2-voetafdruk te reduceren samengaan met het behoud of zelfs vermeerderen van hun levensvreugde? Een nieuwe studie 'Happier with less?' suggereert dat het antwoord ja is.

Over de resultaten

Onderzoekers vergeleken activistische leden van duurzaamheidsbewegingen met niet-activistische collega's. De activisten verminderden hun CO2-voetafdruk en rapporteerden een grotere tevredenheid over hun levensstijl.

'Opmerkelijk, naarmate mensen rijker worden, hebben ze de neiging om hun materiële levensstandaard te verhogen, waardoor ze meer consumeren en meer klimaatschadelijke gassen uitstoten,' stelt Gibran Vita, assistent-professor aan de Open Universiteit en mede eerste auteur van het onderzoek. 'Leden van klimaatinitiatieven houden hun uitgaven laag, zelfs als hun inkomen stijgt. En minder consumeren lijkt geen tol te eisen van hun levensvreugde'.

In plaats daarvan vonden Vita en zijn co-eerste auteur, Diana Ivanova en hun collega's, dat de leden van de beweging 11-13 procent meer kans hadden om positief te kijken naar hun eigen leven in vergelijking met niet-leden, terwijl ze toch hun totale uitstoot met 16 procent verminderden.

Over het onderzoek

De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het academische tijdschrift Energy Research and Social Science. De onderzoekers voerden hun onderzoek uit onder de paraplu van het Green Lifestyles Alternative Models and Upscaling Regional Sustainability (GLAMURS) project, gefinancierd in het kader van het 7de Kaderprogramma van de EU. In de verschillende deelprojecten voerden onderzoekers een uitgebreid onderzoek uit om de levenswijze van mensen die betrokken zijn bij verschillende soorten lokale initiatieven die gericht zijn op duurzaamheid, te vergelijken met mensen uit dezelfde geografische regio's die geen lid waren.

Het artikel over het onderzoek is tegen betaling verkrijgbaar.