null Reijer Passchier adviseert Eerste Kamer over digitalisering en opkomst AI

RW_Prijs_Reijer_Passchier_head_large.jpg
Reijer Passchier adviseert Eerste Kamer over digitalisering en opkomst AI
Reijer Passchier, docent staatsrecht en rechtstheorie aan de Open Universiteit, was deze week te gast in de Eerste Kamer. Hij werd uitgenodigd om mee te denken over de vraag: hoe krijgt de Eerste Kamer (meer) grip op digitalisering en de opkomst van AI?

Digitalisering en opkomst AI

De Eerste Kamer schakelde de expertise van Reijer Passchier in om zo meer te weten te komen over de gevolgen van digitalisering en de opkomst van AI, Artificial Intelligence. De senaat was met name op zoek naar kennis over het borgen van democratische en rechtsstatelijke waarden nu vooral de uitvoerende macht van technologische ontwikkelingen profiteert.

Machtsverschuivingen

Passchier diende een schriftelijke bijdrage in bij de Eerste Kamer en lichtte dit deze week mondeling toe. De kern van zijn betoog was dat het digitaliserings- en AI-debat in de eerste plaats moet gaan over macht en machtsverschuivingen. Hij waarschuwde dat de relevantie van de Staten-Generaal op het spel staat. Passchier: 'Digitalisering brengt namelijk negatieve gevolgen voor het machtsevenwicht binnen de trias politica met zich mee: vooral het bestuur profiteert; de rechter en het parlement blijven achter. Door zelf ook digitale technologie te gebruiken, meer ondersteuning van digitaliseringsexperts te organiseren en digitalisering beter te reguleren kunnen de niet-bestuurlijke ambten van de overheid hun been wellicht nog bijtrekken'.

Reijer Passchier

Mr. dr. Reijer Passchier richt zich in zijn onderzoek voornamelijk op vraagstukken rondom digitalisering en de democratische rechtsstaat. Onlangs verscheen zijn boek Artificiële intelligentie en de rechtsstaat bij Boom Juridisch. Met het artikel 'Digitalisering en de (dis)balans binnen de trias politica' (Ars Aequi 2020) won hij de Leidse Meijersprijs voor het beste gepubliceerde artikel per facultair onderzoeksprogramma en de Van Wersch Springplankprijs voor het beste juridische artikel. In september 2021 werd hij namens de faculteit rechtswetenschappen genomineerd voor de OU-wetenschapsprijs. Passchier gaat regelmatig met de media en praktijk in gesprek over zijn onderzoek. Naast zijn functie bij de Open Universiteit werkt hij ook als docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

Bekijk de agenda en de de commissievergadering van de Eerste Kamer met deelname Reijer Passchier.

Foto van Reijer Passchier voor de troon in de Ridderzaal op het Binnenhof te Den Haag.
Reijer Passchier