null Nadine Roijakkers spreekt op Promoting Online Training Opportunities for the Workforce in Europe

MW_Roijakkers_spreekt_12968_head_large.jpg
Digital Learning
Nadine Roijakkers spreekt op Promoting Online Training Opportunities for the Workforce in Europe
Dr. Nadine Roijakkers, programmadirecteur yOUrMBA aan de faculteit Management, Science & Technology, spreekt op 4 juni 2019 in Brussel, tijdens de conferentie Promoting Online Training Opportunities for the Workforce in Europe. Deze conferentie vindt plaats in het kader van een lopende initiatief van de Europese Commissie.

Over de conferentie

De conferentie richt zich op de maatregelen voor beleidsmakers en praktijkmensen die een afspiegeling zijn van de manier waarop de huidige MKB-bedrijven functioneren en leren, en die het MKB echt zouden ondersteunen bij hun (digitale) leerproces. De bijeenkomst brengt beleidsmakers, praktijkmensen en professionals uit het bedrijfsleven, met inbegrip van cursusontwikkelaars en uitgevers, samen met een gedeelde belangstelling voor technologie verbeterd leren.

Investeren in vaardigheden

Snelle technologische en sociale veranderingen dwingen elk hightechbedrijf om regelmatig de vaardigheden van zijn werknemers te verbeteren. Dit is met name een uitdaging voor kleine en middelgrote ondernemingen, die nauwelijks over middelen beschikken voor de opleiding van hun werknemers, of het nu gaat om tijd, financiering of kennis. Tegelijkertijd bieden online trainingsoplossingen een kosteneffectieve, flexibele en toegankelijke manier om personeel op te leiden. Dergelijke oplossingen hebben betrekking op video-inhoud, mobiel leren, MOOCs, Virtual and Augmented Reality, gamification, Artificial Intelligence, enz. Online training en het MKB lijken een 'match made in heaven' te zijn. In werkelijkheid verloopt de invoering van online-opleiding door Europese MKB-bedrijven echter in een onaanvaardbaar traag tempo.

Technologie: een 'tweede-ordeprobleem' 

Kleine bedrijven zijn nu verenigd in clusters, de rol van de vakbonden begint af te nemen. De manier waarop startende ondernemingen vandaag de dag denken, is totaal anders dan die van kleine bedrijven van een paar jaar geleden. De rol van de aanbieders van onderwijs is aan het veranderen, met een gecentraliseerde top-downbenadering die verschuift naar gedecentraliseerd bottom-up leren. Leerlingen worden zelf steeds meer betrokken bij het genereren van kennis, met het groeiende belang van peer-to-peer learning. Veel van de huidige benaderingen en oplossingen voor online-opleidingen sluiten niet aan bij de leerrealiteit en -behoeften van moderne kleine en middelgrote ondernemingen.

Over Nadine Roijakkers

Dr. Nadine Roijakkers is programmadirecteur yOUrMBA aan de Open Universiteit in Heerlen, Nederland. Voor haar carrière in de academische wereld was zij senior strategy consultant bij Atos-KPMG Consulting in Nederland, waar zij gedurende een aantal jaren wereldwijde bedrijven adviseerde over hun samenwerkingsstrategieën en -praktijken. Roijakkers heeft tal van artikelen en boeken gepubliceerd over alliantiemanagement en (open) innovatiemanagement.

Meer weten en aanmelden?

Voor meer informatie ga naar de conferentiesite.